HittePlein

Een klimaatadaptieve metamorfose

  • klimaatadaptief

Innoveren tegen hittestress in de stad. We krijgen te maken met steeds extremer weer. Maar liefst twee hittegolven deden zich deze zomer voor in Nederland! Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens droge periodes voelt de stad benauwd aan, innovatie en ruimtelijk ontwerpen biedt een uitkomst. Op het HittePlein bestuderen we een integrale aanpak voor het behouden van een prettige leefomgeving waar blauw en groen in balans is. Samen met innovatieve ondernemers en onderzoekers houden we ons bezig met het testen, ontwikkelen en demonstreren van oplossingen op het gebied van hittestress en droogte.


Onderzoek op het plein
Na de metamorfose is het HittePlein een klimaatadaptief en verkoelend plein geworden. Hier wordt met ontwerpprincipes en tal van innovaties en onderzoeksvragen de komende jaren kennis vergaard om onze stad aangenamer in te richten tegen hittestress. Het plein biedt grote kansen voor onderzoek van o.a. de TU Delft. Het onderzoek op het HittePlein van The Green Village richt zich met name op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen pleinen en vergelijkbare plekken ingericht worden als comfortabele verblijfruimtes ook tijdens hittegolven?
  • Hoe beleven omwonenden en andere gebruikers van deze plekken hitte en wat kunnen zij doen om hittestress te verminderen?
  • Hoe kan groen bijdragen aan een comfortabele en gezonde leefomgeving voor mens en dier?
  • Hoe kan een duurzame watervoorziening gerealiseerd worden aangezien hitte vaak samenvalt met droogte?
  • Wat is de relatie tussen het klimaat van de buiten- en binnenruimtes van omliggende woningen en kantoren?

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden worden metingen uitgevoerd door onderzoekers. Hiermee ontwikkelen ze samen met de ondernemers simulatiemodellen die inzicht geven in hittestress. Deze inzichten worden samengebracht in praktische ontwerprichtlijnen die in co-creatie met gemeentes, ontwerpbureaus, aannemers, waterschappen en andere relevante partijen worden opgesteld.

Op zoek naar maatregelen en oplossingen
Er zijn diverse ruimtelijke maatregelen om hitte te beperken zoals het aanpassen van gebou­wen en verhardingen, en het ‘vergroenen’ van de stad. Het vergroenen hangt nauw samen met de uitdagingen op het gebied van droogte, want wat betekent de vergroening voor het beschikbare water? Dit is verbonden aan het onderzoek op het plein om regenwater op te van­gen en te zuiveren, om vervolgens in te zetten tijdens lange periodes van droogte.

Verschillende ontwerp concepten/ideeën worden op het koelteplein onderzocht en ontwikkeld. Denk hierbij aan:

  1. Verkoelen door verdamping vanuit de bodem/waterbuffers;
  2. Het creëren van een briesje door verschillende typen groenoppervlaktes;
  3. Oppervlakte weerkaatsing verminderen door een nieuw type materiaal.

Verkoelende innovaties
Twee jaar na de opening van het HittePlein is het aantal innovaties aanzienlijk gegroeid. Met ieder een eigen visie voor de vermindering van hittestress, testen en ontwikkelen ondernemers hun innovaties op het plein. Hierbij gaat het om een variatie aan waterbuffers, infiltrerende bestrating en groen/blauw oplossingen:

Contact
Wil je meer weten of heb je zelf een innovatief idee? Neem contact op met Floor Pino (F.E.A.Pino@tudelft.nl – 06 38 55 69 51)

NIEUWSBRIEF