Urban Rainshell

Regenwaterbuffering- en zuiveringssysteem

  • klimaatadaptief

We krijgen steeds meer te maken met negatieve effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenval, hittestress, droogte en verzilting van de zoetwatervoorraden. Daarom introduceert EWB een robuust, ondergronds, onderhoudsarm regenwaterbuffer- en zuiveringssysteem. EWB richt zich niet alleen op het voorkomen van stedelijke overstromingen, maar ook op het opslaan en behandelen van vervuild regenwater. Hierdoor komt het beschikbaar voor veilige infiltratie en/of hergebruik van water. Het systeem is flexibel en is eenvoudig te integreren in bestaande infrastructuur, om dure renovaties te voorkomen.

De Urban Rainshell maakt het mogelijk maakt om regenwater los te koppelen van traditionele rioleringssystemen. In plaats daarvan wordt het via afvoeren opgeslagen in een ‘bed’ van AA Eco Shells. Dit mineralenmengsel helpt bij het zuiveren van afvloeiend water dat vervuild is met minerale oliën, zware metalen en PAKs. Op het schelpenbed ligt een door EWB ontworpen fundering die zware verkeersbelasting mogelijk maakt. De bufferings- en zuiveringscapaciteit is ontworpen voor een extreme, zogenaamde ‘T=10’, regenbui.

Op The Green Village ligt een verhard oppervlak van 120 m2. Hierop wordt het effect van de Urban Rainshell onderzocht.

NIEUWSBRIEF