WaterStraat

We are dealing with increasingly extreme weather. Longer periods of drought alternate with large amounts of rain in a short time. During long dry periods the city feels muggy. During peak showers in combination with the many pavements, asphalt and tiles, the sewer system can no longer process the large amount of water.

That makes the city vulnerable and affects us all: residents, businesses and governments.
That is why governments, entrepreneurs and knowledge institutions are looking for new practical solutions to make the city more resilient and thus reduce nuisance and damage caused by water and improve the quality of living.

The Delfland Water Board, VPdelta and The Green Village have developed the WaterStraat (WaterStreet), an experimental living lab at The Green Village for research and demonstration purposes. This is where entrepreneurs, researchers and area managers work together on new innovative products to better deal with rainwater in the city. The WaterStraat offers the possibility to test, (further) develop and demonstrate concepts and products.

This is how the WaterStraat contributes to the accelerated scale-up of this type of innovative products from theory to practice. And how all the parties involved make our cities increasingly resilient.

——————————————————————————————————————————————-
NL

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. Tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken.

Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal: bewoners, bedrijven en overheden. Daarom zoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen naar nieuwe praktische toepasbare oplossingen om de stad toekomstbestendig te maken en daarmee overlast en schade van water te beperken en de leefbaarheid te verbeteren.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village ontwikkelden hiervoor de WaterStraat, een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier gezamenlijk aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren.

Op deze manier draagt de WaterStraat, gelegen op de The Green Village in Delft, bij aan de versnelde opschaling van dit soort innovatieve producten naar de praktijk. En maken al deze partijen gezamenlijk de stad gereed voor de toekomst.

NIEUWSBRIEF