DSI®/FHVI Infiltratieput

Een duurzame oplossing voor regenwater in stedelijke gebieden

Alle scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag. Vooral stedelijke gebieden hebben bij hevige regenval snel te maken met wateroverlast omdat ze de grote hoeveelheden regenwater niet binnen korte tijd af kunnen voeren.

Met de DSI®/FHVI -techniek kunnen binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de grond geïnfiltreerd worden op circa 12 tot 20 meter diepte. Het regenwater wordt daar via diepere watervoerende lagen in de bodem afgevoerd. DSI®/FHVI is een duurzaam en relatief eenvoudig systeem dat niet veel ruimte inneemt. Daardoor kan het goed in stedelijke gebieden worden toegepast.

Het water komt in de put terecht via één of meerdere straatkolken. In de straatkolken wordt het grootste straatvuil, zoals bladeren, tegengehouden, maar vervuiling van de ondergrond blijft een risico. Hier in de testopstelling bij The Green Village is de infiltratieput gekoppeld aan de Urban Rainshell buffer, waardoor ook een voorzuivering met behulp van een mineralenmix plaatsvindt van het te infiltreren water. Het effect hiervan op de (grond) waterkwaliteit wordt hier dan ook onderzocht.

Klik hier voor meer informatie en hier om hun eigen website te bezoeken.

 

NIEUWSBRIEF