Flowsand

Wateroverlast? Hittestress? “De oplossing zit ‘m in het straatzand.”

  • klimaatadaptief

Aquaflow stelt dat hoewel wij nu misschien denken dat wateroverlast een groot probleem zal zijn in de stad, over twintig jaar juist wateronderlast het grote vraagstuk zal zijn. Zo kwam Operatie Perforatie tot stand – de versteende stad moet worden lek gestoken. Je kan wel alle straatstenen weghalen, maar je wil nog steeds kunnen rijden en parkeren. Dus zit de sleutel hem in een aanpassing van het straatzand. Na twee jaar op de WaterStraat biedt Aquaflow dan ook een nieuwe toepassing van hun product.

Flowsand (zand met sponswerking) neemt snel water op en geeft dat langzaam af aan de ondergrond. Het flowsand bevindt zich in de grastegels en daaronder liggende straat laag. Daarin wordt, net als in een spons, zoveel mogelijk water vastgehouden. Overtollig water zakt verder in het onderliggende Aquaflowsysteem. De watervoorraad zal vanuit het flowsand verdampen, waardoor de temperatuur op straat wordt verlaagd en het “heat island” effect in steden wordt gereduceerd.

Omdat Flowsand het water goed opneemt, maar ook goed vasthoudt, zou het zand daar een rol in kunnen spelen. Om grotere hoeveelheden water vast te houden zou dan ook de straatlaag onder de stenen met Flowsand uitgevoerd worden. Deze nieuwe opstelling van Flowsand is onlangs gerealiseerd op de WaterStraat, inclusief bodemvochtsensoren die de werking van de opstelling hopelijk inzichtelijk kunnen maken.

In de twee jaar dat Flowsand op de WaterStraat ligt, heeft deze zich als een ware “marketing machine” bewezen, aldus de Groot. “Als ik kijk wie er allemaal langskomen, ook bestuurders en wethouders – mensen die wij normaal niet te spreken krijgen. Die komen langs en dan heb je gewoon even de kans om je verhaal te doen. Dus ik ben ontzettend tevreden over de WaterStraat qua commercie.”

 

 

NIEUWSBRIEF