Ruisdael Observatorium

Een beter inzicht in weersvoorspelling en luchtkwaliteit

Het Ruisdael Observatorium – vernoemd naar de 17e -eeuwse schilder Jacob van Ruisdael – is een nationaal observatorium voor het meten van de atmosfeer. Een dicht netwerk van vaste meetstations, mobiele faciliteiten en uitgebreide grondstations leveren data over de fysieke en chemische onderdelen van de atmosfeer en diens interactie met de aardbodem. Gecombineerd met hoge resolutie simulaties, is het Ruisdael Observatorium in staat de Nederlandse atmosfeer na te bootsen op zeer kleine schaal, om zo een concreter en gedetailleerder beeld van de weersvoorspelling en luchtkwaliteit te bieden.

Ruisdael Observatorium is terug te vinden op de National Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt een kader voor het bouwen van unieke onderzoeksfaciliteiten met internationale relevantie en aantrekkingskracht. Ruisdael is de Nederlandse bijdrage aan de Europese ACTRIS (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace Gases) en ICOS (Integrated Carbon Observation System) infrastructuren.

Langdurige uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en fijnstof hebben structurele aanpassingen gemaakt aan de atmosfeer van de aarde. De grote uitdaging voor de atmosferische wetenschappen is om op korte termijn, lokale en gedetailleerde voorspellingen te maken, en daarnaast om te kunnen voorspellen hoe de atmosfeer er in de toekomst uit zal zien. Huidige modellen werken met regio’s van een paar kilometer groot, terwijl de meeste atmosferische fenomenen op een veel kleinere schaal plaatsvinden. Om aannames over de staat van de atmosfeer te voorkomen, is het belangrijk om deze kleinschalige fenomenen te meten en te modelleren.

Het Ruisdael Observatorium zal een simulatie van de gehele Nederlandse atmosfeer produceren met een resolutie van maar 100×100 meter, wat veel kleiner is dan de huidige modellen kunnen. Dit zal leiden tot een gedetailleerde voorspelling van het weer en de luchtkwaliteit. Een groot voordeel van zo’n gedetailleerde nationale kaart van de ‘Nederlandse lucht’, is dat ons land een grote verscheidenheid aan verschillende soorten landschap, gebouwen, landbouw en weersomstandigheden biedt op een zeer klein oppervlak. Dit betekent dat we heel uiteenlopende lessen over het weer en klimaat kunnen leren, die ook internationaal ingezet kunnen worden.

Het mobiele wolk profiler platform op The Green Village bestaat uit een mobiele wolkradar, een microgolf radiometer, een micro regenradar en disdrometers. De instrumenten leveren directe data van (veranderingen in) de atmosfeer boven TU Delft Campus. Het platform zal ingezet worden voor nationale en internationale metingen en kalibratie campagnes waaraan het Ruisdael Observatorium deelneemt. De meetapparatuur zal ook beschikbaar zijn voor onderzoekers en studenten die werken aan onderzoek naar de atmosfeer op TU Delft Campus en zal een gedetailleerd beeld tonen van de lokale weersomstandigheden.

Voor meer informatie, klik hier.

Partners:
De partners zijn KNMI, RIVM, UoG, VU, UU, WUR, TNO, TU Delft. Het project wordt mede gesubsidieerd door het NWO.

NIEUWSBRIEF