SuperGPS

De nodige aanvulling om ons op weg te helpen

  • energiesysteem

De afgelopen weken heeft een team van TU Delft onderzoekers gewerkt aan een prototype SuperGPS. Met SuperGPS wordt gepoogd een hybride optisch-draadloos positioneringssysteem te creëren met decimeter-level nauwkeurigheid, om zo GPS aan te kunnen vullen.

Ondertussen kunnen we allang niet meer zonder ‘Global Navigation Satellite Systems’ (GNSS), zoals GPS, voor positionering, navigatie en de verspreiding van tijd en frequentie referentie signalen. GPS biedt veel kansen, maar gaat ook gepaard met een aantal beperkingen. Zo kunnen de signalen van navigatie satellieten soms beperkt ontvangen worden in de gebouwde omgeving, terwijl het hier juist zo hard nodig is.

Het doel van SuperGPS is om deze tekortkomingen op te vangen door middel van nauwkeurige positionering, navigatie en netwerk synchronisatie. Zoals te zien in onderstaande afbeelding vormen de blauwe lijnen de glasvezel connecties in het telecom netwerk, die gesynchroniseerd zijn met een atoomklok, in het rode vierkant. Dit netwerk vormt de basis voor een draadloos verbeterd terrestrisch positioneringssysteem, in de groene kaders. In tegenstelling tot de huidige smal-bandige GNSS signalen, maakt dit draadloze systeem gebruik van breed-bandige radio signalen. Met name in situaties waarin het huidige GPS niet of beperkt beschikbaar is, zal SuperGPS directe tijd en frequentie overdracht kunnen bieden, met 100 picoseconden nauwkeurigheid en een precieze plaatsbepaling.

Een van de toepassingen is op het gebied van slimme snelwegen en geautomatiseerd rijden. Het uiteindelijke doel van dit project is dan ook een proef demonstratie van SuperGPS technologie op de weg.

Dit project is in 2016 gestart en wordt uitgevoerd door de TU Delft, specifiek de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica, de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, en de natuurkunde afdeling van de VU in Amsterdam (LaserLab Instituut). Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Verschenen artikelen
In het magazine GPS World Today editie mei, staat een paper over dit project. Klik hier om het te lezen.
Publicatie in Nature over onderzoek op The Green Village, lees hier verder.

NIEUWSBRIEF