Urban Cooling System

Bestrijdt het hitte-eiland effect

  • klimaatadaptief

Klimatologische veranderingen en de inrichting van het huidig stedelijk gebied dragen bij aan het hitte-eiland effect. Materialen als asfalt en beton kunnen tot tweemaal heter worden dan de buitentemperatuur en verhogen de omgevingstemperatuur. Door langere periodes van droogte is het optimaal benutten van hemelwater van belang, met name in het warme stedelijk gebied waar verdamping sneller plaatsvindt.

Een halfverharding heeft een positief effect op de omgevingstemperatuur en de afvoer van hemelwater. Halfverhardingen hebben elk hun eigen eigenschappen en kleuren. De halfverhardingen van Koers onderscheiden zich door hun unieke samenstellingen, waarbij ze een open structuur behouden, waardoor toevoer van zuurstof en water gewaarborgd blijft.

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem van New Urban Standard is een waterbufferingssysteem dat bestaat uit in folie ingepakte units die water vasthouden. Regenwater, dat normaliter wordt afgevoerd, wordt tijdelijk opgeslagen. Wanneer er vochttekort ontstaat in de bovenliggende laag wordt het opgevangen hemelwater gebruikt om de grond, middels capillair doek en cilinders, weer op veldcapaciteit te brengen.

Als een Koersmix halfverharding wordt gecombineerd met het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS) kan een optimaal voordeel behaald worden. De halfverharding zal het regenwater tot aan zijn veldcapaciteit absorberen en het teveel aan water doorlaten naar het PCIS. Wanneer de halfverharding onder veldcapaciteit komt, kan het regenwater via capillaire werking teruggebracht worden naar de Koersmix. Hierdoor is het mogelijk de koelende werking van de vochtige halfverharding te verlengen.

Dit gecombineerde systeem (Urban Cooling System) kan hooswater bergen, infiltreren vertragen, het riool ontlasten en de omgeving koelen. Om een optimaal beeld te krijgen van de mogelijke verkoelende effecten van het Urban Cooling System wordt de omgevingstemperatuur van meerdere testvelden, die variëren in kleur en capillair vermogen, gedurende de testperiode gemeten en verzameld.

Zowel Koers als NUS werken zoveel mogelijk volgens het cradle to cradle principe.

NIEUWSBRIEF