ExRobotics

Inspectierobots in gevaarlijke omgevingen

  • energiesysteem

Veilig werken is essentieel in de petrochemische industrie. Voor de detectie van gevaarlijke stoffen is een autonome inspectierobot ideaal. ExRobotics wil haar huidige robots doorontwikkelen met 5G.

De robots zijn in staat om zelfstandig te navigeren en kunnen veel verschillende metingen verrichten met behulp van sensoren. Ze bieden experts de mogelijkheid om op afstand mee te kijken. Dergelijke robots worden ingezet om het productieproces veiliger, efficiënter en volcontinu te maken.

ExRobotics ontwikkelt met behulp van DoIoT Fieldlab’s 5G-faciliteiten op The Green Village een ontwerp en eerste prototype 5G-enabled inspectierobot. Daarnaast wordt de strengste veiligheidscertificering voorbereid. De ervaring uit dit onderzoek is nuttig voor het ontwikkelen van andere robots in de maakindustrie.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF