Hoe komen onze innovaties terecht bij gemeenten?

En hoe gaan beheerders ermee aan de slag?

  • klimaatadaptief

Hoe komen onze innovaties terecht bij gemeenten?

Samen met CROW organiseren we twee inspirerende sessies over de ervaringen van beheerders met het werken met innovaties van The Green Village. Op 25 april vond de eerste bijeenkomst plaats, gericht op wateroverlast. Beheerders van gemeenten waar de innovatie te vinden is, waren aanwezig om te vertellen over de toepassing.

Gemeente Drimmelen heeft de Trewatin Watertable toegepast, een prefab systeem om wateroverlast en droogte te voorkomen. Verder vertelde een voormalig medewerker van Gemeente Zoeterwoude over de Urban Rain Shell: een regenwaterbuffering- en zuiveringssysteem dat zich niet alleen richt op het voorkomen van stedelijke wateroverlast, maar ook op het zuiveren van regenwater. Gemeente Katwijk was aanwezig om hun ervaring met Rain(a)Way te delen: groene parkeerplaatsen die regenwater vasthouden en het laten infiltreren in de bodem.

Het was goed om met beheerders van gemeenten het gesprek aan te gaan over de innovaties in hun eigen organisatie! Vervolgens hebben we in deelsessies randvoorwaarden voor het toepassen van innovatie in kaart gebracht. We kijken uit naar de volgende sessie met CROW op 22 mei, over hittestress. Hier spreken we beheerders die werken met FieldFactors en Urban Cooling System (Koers en New Urban Standard).

Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

NIEUWSBRIEF