Park positive

Groene parkeerplaatsen van Rain(a)way

  • klimaatadaptief

Het klimaat is aan het veranderen. Steeds vaker valt er in korte tijd veel regen. Om de stad klimaatadaptief te maken moet er meer plek komen voor het regenwater. Er moet meer plek komen waar regenwater kan infiltreren in de ondergrond en opgeslagen kan worden als watervoorziening in perioden van droogte. Regenwater zou niet alleen afgevoerd moeten worden om droge voeten te houden, het kan namelijk gebruikt worden als watervoorziening voor groen.

De Park Positive groene parkeerplaatsen van de ondernemers van Rain(a)way leveren een belangrijke bijdrage voor het vasthouden van regenwater en het laten infiltreren in de bodem. Park Positive is een combinatie van waterdoorlatende verharding op een speciale funderingslaag. In het ontwerp De Flood Bold (winnaar van de Red Dot Design Award) zijn open ruimtes verwerkt waardoor de parkeerplekken voor 50 procent waterdoorlatend zijn. In deze openruimtes is een speciale zaadmix aanwezig voor groen. Het regenwater kan door het ontwerp worden opgezogen door het groen in de open ruimtes en daarna infiltreren in de ondergrond.

Op deze manier dragen de groene parkeerplekken niet alleen bij aan de verwerking van regenwater, maar ook aan groen in de stad.  Belangrijk, want groen zorgt voor verkoeling bij hete temperaturen, het draagt bij aan de biodiversiteit en verbetert de leefomgeving van bewoners. Park Positive! Op dit moment zijn er 17 miljoen parkeerplaatsen in Nederland, deze zijn allemaal volledig verhard. Rain(a)way heeft als doelstelling hier verandering in te brengen en bij te dragen aan een klimaatadaptieve stad. Zij leveren het totaalsysteem voor groene parkeerplaatsen.

Op de WaterStraat onderzoekt Rain(a)way drie verschillende elementen van Park Positive. Hoe snel wordt een bui geïnfiltreerd in de groene parkeerplek en wat is de infiltratiecapaciteit? Hoeveel regenwater wordt er in opgeslagen? En hoe vochtig is de ondergrond en wat is optimaal voor de graszaadmix?

De Park Positive pilot op The Green Village is in samenwerking met BVB en Donker Groep aangelegd. Beide zijn duurzame partners die groen parkeren als het nieuwe normaal zien. BVB als partner van de substraten en Donker Groep als partner van de aanleg.

NIEUWSBRIEF