WaterTable

Prefab systeem om wateroverlast en droogte te voorkomen

  • klimaatadaptief

Door klimaatverandering neemt de intensiteit van de regenbuien toe en de huidige riolering is niet aangepast voor deze verandering. In een versteende omgeving met weinig ruimte voor afvoer van water geeft dit steeds meer overlast. Daarnaast treedt op sommige plaatsen verdroging op doordat regenwater plaatselijk niet in de bodem wordt opgenomen maar te snel wordt afgevoerd naar rivieren en zee.

De WaterTable is een geprefabriceerd systeem om wateroverlast en droogte te voorkomen. Het bestaat uit betonnen ‘tafel’-elementen die in verschillende aantallen, vormen en hoogtes kunnen worden gebruikt. Onder deze elementen bevindt zich een holle ruimte waarin grote hoeveelheden water worden gebufferd. De wanden zijn ‘lek’, waardoor het regenwater direct in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Het unieke aan dit systeem; het is snel te installeren, gemakkelijk schoon te maken en te inspecteren, het is geschikt voor zeer hoge verkeersbelastingen en heeft een lange levensduur. Bij The Green Village wordt de werking van verschillende soorten infiltratiematten getest op werking en vervuiling. Normaal gesproken wordt de WaterTable onder het maaiveld geplaatst zodat er bestrating op kan worden gebouwd.

NIEUWSBRIEF