Studenten verruilen collegebanken voor ons fieldlab

Wat normalisatie kan betekenen voor innovatie

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem
  • klimaatadaptief

Studenten verruilen collegebanken voor ons fieldlab

Op The Green Village werken ondernemers dagelijks aan duurzame innovatie op het gebied van de energietransitie, duurzaam bouwen & renoveren en klimaatadaptatie. Naast het doorontwikkelen van de techniek, komt daar vaak ook een stuk normalisatie en certificering van de innovatie bij kijken. Dit zijn soms ingewikkelde trajecten, waarbij ondernemers hulp kunnen gebruiken. Voor de studenten Innovatiemanagement aan Rotterdam School of Management was dit een mooie kans om het vak Innovation and Standardisation Management in de praktijk toe te passen.

Begin februari maakten de Rotterdam School of Management studenten kennis met vijf deelnemende startups. Na een rondleiding langs de verschillende proefopstellingen op The Green Village op TU Delft Campus, was het tijd om dieper op de normalisatievraagstukken in te gaan.

–              Fieldfactors, Bluebloqs: Verandert regenwater in een nieuwe waterbron.

–              Aquabase, Schuimglas: Specialist in waterbergende fundering

–              Rain(a)Way, Park positive: Groene parkeerplaatsen

–              Tiler, TILER, Intelligente en efficiënte oplaadtegel voor elektrische mobiliteit

–              Sustainable Durable Systems B.V., Roofclix: Een revolutie in dakisolatie.

 

Veel innovatieconcepten zijn zo vernieuwend dat er op dit moment geen passende normen zijn waarbinnen zij vallen. Hoewel het normaliseren en certificeren van een innovatie ingewikkeld kan zijn, is het in de meeste gevallen de moeite waard. Door te voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in bestaande normen, dit te meten volgens in normen vastgelegde meetmethoden en dit objectief aan te tonen via certificering, creëert het bedrijf vertrouwen bij de eindgebruiker en andere stakeholders.


Nieuwe kijk op certificering

Na een maand onderzoek, volgde op 10 maart de eindpresentatie bij Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Hier presenteerden de groepjes studenten hun onderzoek en adviezen aan de ondernemers. Bij sommige innovaties is het nodig aan eisen te voldoen om op de markt te mogen komen. Vaak zijn dit wettelijke eisen. Normen kunnen dan helpen om aan die eisen te voldoen. Bijvoorbeeld om CE-markering te mogen aanbrengen. Bij alle innovaties kunnen normen ook helpen om de potentiële klant te overtuigen van de meerwaarde van het product. Dit kunnen normen zijn met eisen en normen die meetmethoden vastleggen. Op basis daarvan kan het bedrijf verklaren dat het aan de eisen voldoet, maar het is overtuigender als een onafhankelijke derde partij zoals een certificatie-instelling dat doet. Bij zeer vernieuwende innovatie voldoen de bestaande normen niet altijd. Dan zijn aanpassingen nodig, of zelfs geheel nieuwe normen. Daarvoor is samenwerking met andere marktpartijen aan te raden. De studenten hebben ook deze mogelijkheden verkend.

In de wrap-up werd geconcludeerd dat normalisatie vaak wat wordt onderbelicht, maar wel degelijk relevant is om dit tijdig in het innovatieproces mee te nemen. Vooral omdat standaarden ook een strategisch voordeel kunnen bieden. De materie is echter best ingewikkeld en kostbaar voor een startup. NEN kan hier met de Innovatiemakelaar wel wat in adviseren en biedt met de  ‘nennovationfunnel’ ook een tool. Daarnaast zal NEN indien nodig de bedrijven verder doorsturen naar de relevante normcommissies of verwijzen naar relevante partijen. Maar wat er eigenlijk mist is een extra dienst of voucherregeling, waarmee startups dit traject (gedeeltelijk) kunnen bekostigen. Een dienst die nu – gedeeltelijk – prima  door de studenten is ingevuld!

Theorie toepassen in de praktijk
Deze sessies Standaardisatie in het fieldlab zijn georganiseerd om theorie- en praktijkkennis tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven uit te wisselen, om zo van elkaar te leren. De studenten van de Rotterdam School of Management krijgen de kans om te ontdekken tegen welke problemen ondernemers in de praktijk aanlopen. Als startup met weinig financiële slagkracht is het normalisatietraject extra ingewikkeld, door de kennis van de studenten zijn zij weer een stapje verder in dit traject gekomen. Door NEN bij de innovaties van The Green Village te betrekken, kan NEN in vroeg stadium signaleren welke hordes de ondernemers binnen dit onderwerp tegenkomen en welke meerwaarde academische inzichten bieden.

Ben jij een docent en geef jij een vak waarin de koppeling met praktijkkennis in ons fieldlab een meerwaarde kan zijn? Neem contact op met een van onze Learning Community Managers voor de mogelijkheden.

Pauline van der Vorm

Pauline van der Vorm

Manager Learning Community energietransitie
Martine Rutten

Martine Rutten

Manager Learning Community klimaatadaptatie
NIEUWSBRIEF