Schuimglas

AquaBASE: specialist in waterbergende fundering

  • klimaatadaptief

Met name in Zuid-Holland hebben veel gebieden te maken met zettingsgevoelige ondergronden en bodemdaling. Wanneer men op zoek gaat naar klimaatadaptieve innovaties als oplossing voor de toegenomen wateroverlast of periodes van droogte, is het goed om rekening te houden met het gewicht van het product.

Het unieke van schuimglas van AquaBASE is het gewicht en de waterbergende capaciteit van het product. Het materiaal is licht, weegt circa 200 kilo per kuub, waardoor het product zeer geschikt bij ophoging én in waterbergingen. Schuimglas is goed te verwerken in waterbergingen. In de structuur van het glas zitten holle ruimtes die voor waterbergingscapaciteit zorgen. Het regenwater wordt opgevangen via kolken en vervolgens via slagvaste gegleufde drains afgegeven aan het glasschuimpakket.

Op de WaterStraat is het schuimglas toegepast als waterbergende fundering. Dit is neergelegd in combinatie met een laag granulaat met als ‘topping’ een verharding van v.d Bosch Beton, ook wel Reduton genoemd. Reduton is een plaveisel materiaal van cementloos beton, bij de productie hiervan wordt 70% minder CO2 uitgestoten. Zowel het glasschuim als de Reduton zal verder onderzocht worden in de proeftuin.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF