Biosphere Solar

Een circulair en modulair zonnepaneel

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem

Nu de energietransitie in volle gang is, maakt de zonne-industrie een exponentiële groei door. Toch zijn de miljoenen zonnepanelen die vandaag in Nederland worden geïnstalleerd niet te repareren en zeer moeilijk te recyclen, en zullen ze waarschijnlijk over minder dan 20 jaar op de vuilstort terechtkomen of worden verbrand. Om deze enorme hoeveelheid afval te voorkomen, begint de zonne-industrie het belang in te zien van een omschakeling van een lineaire mindset naar circulair.

Biosphere Solar ontwikkelt een circulair zonnepaneel dat hoogwaardig kan worden gerecycled en waar nodig gerepareerd. Het modulaire ontwerp maakt demontage mogelijk, en in tegenstelling tot conventionele zonnepanelen, is het Biosphere Solar-paneel ontworpen met aandacht voor herstel van de biodiversiteit. Het paneel kan zowel op grond- als dakmontagesystemen worden geïnstalleerd, in combinatie met vegetatie.

Van mei 2022 tot mei 2023 worden op The Green Village Biosphere Solar panelen geplaatst om testen uit te voeren. De panelen zullen energie leveren aan de omliggende gebouwen, terwijl de efficiëntie en de bestendigheid van de panelen wordt bijgehouden. Daarnaast wordt de biodiversiteit onder de panelen gemonitord om inzicht te krijgen in het gedrag van planten bij de aanwezige halfschaduw.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF