Seasonal Storage System

Een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving

  • energiesysteem

Een seizoensbatterij om in de zomer duurzaam opgewekte energie op te slaan voor gebruik in de winter. Met dat idee zijn we samen met onze partners in 2021 met de bouw van het Seasonal Storage System gestart. Als er in de zomer een overschot aan zonne-energie is, wordt deze groene stroom deels opgeslagen in een batterij. Een ander deel wordt gebruikt voor de productie van waterstof.

Door middel van een electrolyser wordt de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen omgezet in waterstof. Dit gas wordt onder druk opgeslagen in gascilinders. Als er te weinig direct opgewekte zonne-elektriciteitis, kunnen de batterijen bijspringen. Met name in de nacht kan dit toegepast worden. In de winter is dat niet voldoende, daarom kan dan ook de waterstof weer omgezet worden in elektriciteit door middel van een brandstofcel.

Eerste fase
In de eerste en huidige fase is het systeem gedimensioneerd op één kleine woning van 2200 kWh gebruik per jaar. We hebben de ambitie om op te schalen naar de gehele The Green Village (fase 2) en vervolgens (een deel van) de TU Delft Campus (fase 3).

Technische uitdaging
De grote technische uitdaging ligt in het met elkaar laten samenwerken van al deze componenten, en de aansturing daarvan. Elektriciteit, gas en warmte worden nu nog apart van elkaar gedistribueerd door de straat, maar dat gaat veranderen. Een stabiel, duurzaam energiesysteem vraagt om conversies tussen elektriciteit, waterstof en warmte. Ieder met zijn eigen buffermogelijkheden.

Daarnaast ontwikkelen we de slimme aansturing van het systeem: een Energie Management Systeem (EMS). Dit EMS bepaalt hoe het systeem gebruikt wordt. Is het doel bijvoorbeeld om zo min mogelijk terug te leveren aan het net? Of alleen op momenten dat het tarief of de vraag hoog is? Wat is dan het beste moment om de electrolyser of de brandstofcel in te schakelen? Het systeem wordt uitgerust met vele sensoren zodat de werking en performance continu gemeten en gemonitord worden.

Dataplatform
We verzamelen de data op het dataplatform van The Green Village. Die kunnen we vervolgens inzetten om het Energie Management Systeem (EMS) te optimaliseren.

Nieuws

NIEUWSBRIEF