Succesvolle lek- en druktesten 24/7 Energy Hub

Mijlpaal bereikt op The Green Village

  • energiesysteem

Succesvolle lek- en druktesten 24/7 Energy Hub

Sinds 2021 loopt het project ‘24/7 Energy Hub’ op The Green Village, dat de energietransitie in de bebouwde omgeving moet versnellen. Het bedrijf Wintersol is door The Green Village en de TU Delft ingehuurd om een ‘seasonal storage system’ te ontwikkelen en te bouwen. Sinds de officiële opening door Frans Timmermans tijdens de Dies van de TU Delft hebben we veel stappen gezet, één daarvan is het succesvol afronden van lek- en druktesten!

In dit project wordt een overschot aan zonne-energie in de zomer deels opgeslagen in een batterij en deels gebruikt voor de productie van waterstof: Door middel van een electrolyser wordt de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen omgezet in waterstof. Dit gas wordt onder druk opgeslagen in gascilinders. In het geval van een energie tekort in de zomer kunnen de batterijen direct bijspringen. Tijdens de winter kan dit aangevuld worden met de waterstof die weer omgezet worden in elektriciteit door middel van een brandstofcel.

Afgelopen week heeft er een belangrijke mijlpaal plaatsgevonden! We hebben getest of het systeem lekdicht is en of het systeem de hoge druk aan kan, en dat blijkt het geval. Deze testen zijn een belangrijk onderdeel van de ingebruikname fase, waarin alle onderdelen en processen getest worden voordat het systeem operationeel mag zijn. Ondanks dat de kans op lekkage of explosies extreem klein was, wilden we geen enkel risico nemen. Het systeem staat immers in de gebouwde omgeving en rondom het systeem vindt veel activiteit plaats. We hebben daarom geen halve maatregelen genomen, te zien aan de grote betonnen blokken rondom het systeem.

De lektesten
Er is getest of de onderdelen in het systeem (de buizen, (Swagelok) verbindingen, ventielen en cylinders) voldoende lek-dicht op elkaar zijn aangesloten. Om te testen of het systeem lek-dicht is, is er formeergas door het systeem gevoerd en met speciale apparaatjes (‘sniffers’) langs alle verbindingen gegaan om te controleren of er geen gas lekt. De concentratie waterstof in formeergas is te laag om gevaarlijk te zijn, maar hoog genoeg om te kunnen detecteren. Er zijn een aantal hele kleine lekkages gevonden die direct gedicht konden worden. Deze lekkages zijn een gevolg van verbindingen die in de loop van de tijd iets zijn gaan zetten (sommige verbindingen zijn een half jaar geleden gemaakt). Wanneer het systeem in de operationele fase op druk staat, zal dit ‘zetten’ geen issue meer zijn. Het systeem is nu dus volledig lekdicht!

De druktesten
Er is getest of de onderdelen in het systeem de druk die op het systeem gezet wordt aankan. Wanneer het systeem operationeel is, zal er 300 bar op het systeem staan. Om te testen of het systeem deze druk aan kan zal het systeem op een druk gezet worden van 363 bar d.m.v. van invoer van stikstof. Alle gebruikte componenten zouden bestand moeten zijn tegen een druk van maximaal 413 bar. Mocht het systeem de druk niet aan kunnen dan kunnen er mogelijk (kleine) metalen onderdelen met hoge snelheid gelanceerd worden. Hier zijn passende maatregelen voor getroffen gedurende de test periode, het systeem is aan de twee meest risicovolle kanten afgeschermd  met betonnen muren, aan de achterzijde staat een talud die voor voldoende bescherming zorgt en aan de vierde zijde staan containers en vindt zeer beperkte activiteit plaats.

Nadat deze ingebruikname fase volledig is afgerond kan er waterstof gemaakt worden. De planning is dat dit voor de zomer live gaat. Vervolgens zal de brandstofcel afgerond worden zodat deze voor de winter ook operationeel is.

Contact 
Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Roby van Praag – r.j.vanpraag@tudelft.nl / 06 38 55 69 62

NIEUWSBRIEF