Terugblik 24/7 Milestone Event

Kennisdeling binnen de energietransitie

  • energiesysteem

Terugblik 24/7 Milestone Event

Tijdens de Dies Natalis van begin 2022 vond de lancering van de 24/7 Energy Hub plaats. Het leek vervolgens een beetje stil, maar er is zeker niet stilgezeten! Tijdens het 24/7 Milestone Event afgelopen maandag is uitvoerig getoond wat er allemaal komt kijken bij de bouw van de 24/7 Energy Hub.

Joel Bosrup van Wintersol bood een inkijk binnen de ontwerpprincipes van het systeem en in een mooie fotoreportage alle stappen van het bouwproces. Met trots vertelde hij dat het systeem volledig druk- en lekdicht is en dat inmiddels de eerste waterstof is gemaakt!

Lidewij van Trigt van The Green Village vertelde over de uitgebreide veiligheidsstudies die zijn gedaan en waar het projectteam veel lof voor heeft mogen ontvangen. Haar advies was dat er heel veel tijd en energie gaat zitten in het uitvoeren van deze studies, maar dat het absoluut de moeite waard is. Zeker bij een toepassing in de bebouwde omgeving.

Milos Cvetkovic van de TU Delft toonde de ontwikkeling van het Energie Management Systeem (EMS), de slimme aansturing van het systeem. Want om het systeem zo efficiënt mogelijk te laten draaien, door bijvoorbeeld in te spelen op de weersvoorspellingen, is een goed EMS noodzakelijk.

Tenslotte wierp Roby van Praag van The Green Village een blik vooruit met de ambities van het project. Het belangrijkste doel is om ervan te leren en om zoveel mogelijk wetenschappers en bedrijven te betrekken. Om dat te bereiken zal het systeem opgeschaald worden. Eerst naar het niveau van The Green Village en in de verdere toekomst mogelijk naar (een deel van) TU Delft Campus. Na de presentaties kreeg iedereen de kans om de opstelling te bezoeken en een kijkje achter de schermen te nemen.

24/7 Energy Hub
De 24/7 Energy Hub is een proeftuin met een testopstelling van een energy hub. Hierin ontwikkelen we een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Zo kan de mismatch tussen opwek en gebruik lokaal overbrugd worden met slimme opslag en conversie. Dit wordt gedaan door energiestromen slimmer te sturen en/of te converteren naar andere energiedragers zoals waterstof en warmte. Door de 24/7 Energy Hub op kleine schaal in een echte omgeving te onderzoeken kunnen we de ontwikkeling van theorie naar praktijk versnellen, om zo impact te realiseren.

 

NIEUWSBRIEF