NoNo House

Nieuwe stappen met stikstofarm bouwen

  • duurzaam-bouwen

In het najaar van 2020 werd op The Green Village de fundering gelegd voor een gebouw waarin allerlei oplossingen getest kunnen worden om stikstofuitstoot (NOx) in de bouw te reduceren. Het gebouw draagt de toepasselijke naam NoNo House, wat staat voor de scheikundige elementen NH3, N2O, NO. Het NoNo House is het bijgebouw van het Co-Creation Centre waarin toilet- en keukenvoorzieningen worden geplaatst. Daarnaast is het gebouw in de basis al ontworpen met het uitgangspunt om zo min mogelijk stikstof uit te stoten.

Tijdens de ontwerp- en bouwfase is er bewust voor gekozen om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Zo wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen die zo min mogelijk zijn bewerkt, materialen die stikstofbindend zijn en worden er zelfs gevels toegepast die over de levensduur van het gebouw stikstof zullen opnemen. Ook is er gekeken naar circulaire materialen. Zo worden er schroefpalen uit een ander project hergebruikt voor de fundering van het NoNo House. ABT heeft het constructief ontwerp zodanig geoptimaliseerd dat zoveel mogelijk van deze palen hergebruikt kunnen worden.

Het NoNo House vormt een testlocatie voor onderzoekers en ondernemers om oplossingen voor reductie van stikstofuitstoot in de bouw te onderzoeken.

Betrokken partijen:
Architect: Mecanoo
Adviseur/constructeur: ABT
Adviseur: NL Greenlabel
Adviseur/aannemer glas: SI-X
Aannemer: WAM & Van Duren
Installateur: BINX
Opdrachtgever: The Green Village

Voor meer informatie
Contact Willy Spanjer, Project Manager Klimaatadaptatie & Circulaire Economie – willy.spanjer@thegreenvillage.org.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF