Flatmate

DreamHûs Challenge Winnaar Sanura start testen

Tomas Schietecat en Bart Bergmans (Sanura) zijn met hun Flatmate de winnaar van de eerste DreamHûs Challenge. Met de winst mogen zij een jaar lang gratis gebruik maken van de testmogelijkheden in het DreamHûs en kunnen zij hun Flatmate – de eerste plug & play warmtewisselaar voor in de douche – in de douches van de bewoners plaatsen. De komende maanden testen zij het praktijkrendement van hun oplossing op The Green Village.

Tomas Schietecat – Sanura: “Het winnen van de DreamHûs challenge en de mogelijkheid om onze innovatie zo uitvoerig te testen, helpt ons met het bereikbaar maken van betaalbare warmteterugwinning voor iedereen.”

Optimaliseren door onderzoek 
De Sanura Flatmate is een innovatief nieuw type douchewarmtewisselaar dat eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard douchekraan. Met dit systeem wordt de warmte uit het gebruikte douchewater gebruikt om de koude leidingen, en zo het nieuwe douchewater, op te warmen. Het systeem is goedkoper dan de bestaande oplossingen en is eenvoudig, zonder te breken, te installeren. Doordat de warmte niet in de afvoer verdwijnt, kan tot 40% energie worden bespaard onder de douche.

Omdat de Flatmate niet wordt ingebouwd – maar zichtbaar aanwezig is in de douche – zijn gebruiksgemak en robuustheid* van groot belang. Daarnaast dient de Flatmate uiteraard een optimaal rendement te hebben. Dit laatste gaat Sanura in het DreamHûs onderzoeken met behulp van nauwkeurige sensoren. Tegelijkertijd wordt ook het norm-rendement (onder lab-omstandigheden) bepaald. Op basis van alle projectresultaten wordt de Flatmate verder geoptimaliseerd.

*Simultaan test Sanura in een pilotproject met De Alliantie het gebruiksgemak en de robuustheid van de Flatmate bij 97 huurders. Dat samenwerkingsproject wordt uitgevoerd met DEI+ subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor meer informatie
Contact Willy Spanjer, Project Manager Klimaatadaptatie & Circulaire Economie – willy.spanjer@thegreenvillage.org.

NIEUWSBRIEF