Kick-off nieuw project Acapulco

Klimaatoptimalisatie van gebouwen

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem

Kick-off nieuw project Acapulco

Een nieuw project is van start gegaan op The Green Village: Acapulco. Binnen Acapulco optimaliseren we samen met projectpartners TU Delft, Priva en Van Dorp het adaptief comfort en het voorspellend regelen van gebouwen. We testen deze nieuwe regelingen in ons eigen Co-Creation Centre. Deze week kwamen de consortiumpartners en subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen voor een feestelijke kick-off.

Acapulco kwam mede tot stand door een subsidie uit de regeling Topsector Energie (TSE) Gebouwde Omgeving, een projectsubsidie gericht op de verduurzaming van gebouwen. Het project zelf is een vervolg op een eerder project dat is uitgevoerd in het Co-Creation Centre.

Co-Creation Centre
Het Co-Creation Centre is zo ontworpen dat het zo passief mogelijk geklimatiseerd kan worden. Bij een passief gebouwontwerp probeer je het gebouw zo te ontwerpen dat er zo min mogelijk actieve installaties nodig zijn om het comfortabel te klimatiseren. Het gebouw zelf moet door de ligging en constructie al een groot deel van dit werk voor zijn rekening nemen. Met toevoeging van nieuwe installatietechnieken, modellen en regeltechniek heeft het gebouw een zeer lage energie footprint.

Acapulco
Sinds de bouw van het Co-Creation Centre is er veel veranderd. De netcongestieproblematiek is bijvoorbeeld groter geworden. Dat maakt het interessant om het klimaatconcept nog een stap verder te brengen en tools te ontwikkelen voor opschaling. We hebben onszelf hierin het uitdagende doel gesteld om te kijken of we het systeem zo kunnen ontwerpen dat het gebouw met een tien keer kleinere netaansluiting uit kan. Binnen Acapulco doen we dit door het toevoegen van meerdere lokale bronnen en nog een extra thermische opslagbuffer.

Partners Acapulco
Voor Acapulco is een consortium gevormd door diverse partners. Vanuit de TU Delft zijn twee faculteiten betrokken: Bouwkunde gaat aan de slag met comfortmodellen en Civiele Techniek met een bodembron die verwerkt is in de fundering onder het gebouw, de zogenaamde Energy Piles. Priva is aangesloten om een simulatiemodel op basis van voorspellend regelen te ontwikkelen en een dynamisch ontwerptool te ontwikkelen om installaties te dimensioneren. Van Dorp ontwikkelt de hoge capaciteit thermische opslag in PCM en verzorgt de integratie van de installaties. Zowel Priva als van Dorp willen het geleerde vervolgens uitrollen in hun dagelijkse praktijk middels ontwerptools en routekaarten.

Projectmanager Stefan Hoekstra is blij met de start van het project: “Ik kijk ernaar uit om de komende twee jaar samen met bedrijven en wetenschappers aan dit innovatieve concept te werken. Door te focussen op opschaling kunnen we echte impact maken. ”

 

Meer weten over het vorige project in het Co-Creation Centre? Bekijk de pagina van Converge.

NIEUWSBRIEF