Converge

Comfortabele natuurlijke ventilatie en energiebesparing

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem
  • klimaatadaptief

In Nederland wordt ongeveer 25% van de verbruikte energie gebruikt voor verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet energie worden bespaard en duurzame energie worden gebruikt. De vraag is hoe? Een van de meest aansprekende manieren om dit te doen is door gebruik te maken van passieve klimaatbeheersing. Bij passieve klimaatbeheersing wordt zonnewarmte gebruikt voor verwarming, ventilatie en koeling, op basis van natuurlijke luchtstromen.

De uitdaging

Aan passieve klimaatbeheersing plakt een fundamentele uitdaging: de beheersing en controle op het systeem. Doordat dit type klimaat beheersing is gebaseerd op luchtstromen, opgewekt door aanwezige natuurlijke luchtdruk en temperatuurverschillen, is een basisvorm regeling niet mogelijk. De reden hier achter is dat warmte- en kou buffering geen optie is, waardoor de vraag en aanbod van koeling, warmte en ventilatie niet bij elkaar te brengen zijn.

De potentie van het systeem wordt in de praktijk nog onvoldoende benut. Het is daarom van belang om een flexibele, praktijkgerichte passieve klimaatsystemen te ontwikkelen die voldoende beheerst en gecontroleerd kunnen worden.

Problemen oplossen door samen te werken

De combinatie tussen theorie en constructie is essentieel om deze uitdaging aan te pakken. Dit betekent de uitwisseling van kennis en informatie tussen onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars, ontwerpers, producenten, installateurs en andere ketenpartijen in de bouwpraktijk. Een belangrijk onderdeel van dit proces is een plek waar getest kan worden, een plek voor mislukking en verbetering.

Het Co-Creation Centre

In het Co-Creation Centre op The Green Village wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe passieve klimaatbeheersingssysteem. Het consortium Van Dorp, Priva, Hunter Douglas, TKI Urban Energy en TU Delft creëert in het gebouw een comfortabele natuurlijke ventilatie en een lager energieverbruik. Bert van Dorp: “Vanuit Van Dorp dochter Orange Climate willen wij de partij zijn op het gebied van innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van binnenklimaat.”

De belangrijkste elementen van dit onderzoeks- en innovatieproject zijn:

  • Een klimaattoren met Phase Changing Materials (PCM)
  • Slimme oplossingen om de instroom van zonlicht via gevels te regelen
  • Intelligente gebouwbeheersystemen
  • Voor succesvolle opschaling van natuurlijke klimaatbeheersing moeten vier aspecten op elkaar zijn afgestemd: het technologische systeem; het bedrijfsmodel; het niveau van sociale omarming; en wet- en regelgeving.

Het consortium bestaat uit:
Van Dorp
Priva
Hunter Douglas
TKI Urban Energy
TU Delft

Het consortium verantwoordelijk voor de uitvoering:
Kroon de Koning
Mecanoo
ABT
Royal Haskoning
VolkerWessels

NIEUWSBRIEF