BIM @ The Green Village

Smart management with a building information model

In a BIM information about a building is combined. It is common to work with BIM – building information model – when building a new object. It brings efficiency and a reduction in failure costs.

In the BIM of this project many more types of information are added, including input about the use. For example data about the temperature in a building, the number of people and the energy consumption. This real life monitoring makes BIM more intelligent and allows it to be managed smarter.

The team has started mapping the Office Lab. Step by step a new sort of data is added, with the idea of ​​having a working whole every time. The challenge lies in modeling and standardizing the various types of information and the various software. The data platform will be linked to it, as will the Geographic Information System (GIS) with information about what has been applied in and on the surface.

A digital twin from the Office Lab is slowly emerging, which will be extended to the entire site.

Related studies on safety or climate adaptation can also be linked to the BIM. With a number of use cases, researchers, companies and launching customers can collaborate and develop further upscaling.

In practical terms, it is useful that with a BIM one location is created where all information can be found. At the same time, the dot on the horizon is the image of a smart city. Here people, buildings and organizations are digitally linked, which means that the city can be managed efficiently.

Project partners: TU Delft CRE – The Hague University of Applied Sciences – The Green Village

—– NL

BIM @ The Green Village

Slim beheren met een bouwwerkinformatiemodel

In een BIM – bouwwerkinformatiemodel – is diverse informatie over een bepaald gebouw samengevoegd. Het is gebruikelijk met BIM te werken bij het bouwen van een nieuw gebouw. Een BIM brengt onder andere efficiëntie en vermindering van faalkosten.

In het BIM van dit project worden veel meer soorten informatie toegevoegd, onder andere over het gebruik. Denk aan data over de temperatuur in een gebouw, het aantal mensen en het energieverbruik. Door deze real life monitoring wordt het BIM intelligenter en kan er slimmer mee worden beheerd.

Het team is begonnen met het in kaart brengen van het Office Lab. Stap voor stap wordt een nieuw soort data toegevoegd, met het idee om telkens een werkend geheel te hebben. De uitdaging ligt in het modelleren en uniformeren van de verschillende soorten informatie en de diverse software. Het dataplatform zal eraan worden gekoppeld, net als het Geografisch Informatiesysteem (GIS) met informatie over wat er in en op de bodem is aangebracht.

Langzaam ontstaat zo een digital twin van het Office Lab, dat zal worden uitgebreid naar het hele terrein.

Ook aanverwante onderzoeken over veiligheid of klimaatadaptatie kunnen aan het BIM worden verbonden. Met een aantal use cases kunnen onderzoekers, bedrijven en launching customers samenwerken en verdere opschaling ontwikkelen.

Praktisch gezien is het handig dat met een BIM één plek wordt gecreëerd waar alle informatie te vinden is. Tegelijkertijd is de stip aan de horizon het beeld van een smart city. Hierin zijn mensen, gebouwen en organisaties digitaal gekoppeld waardoor die stad efficiënt kan worden bestuurd.

Projectpartners: TU Delft CRE – Haagse Hogeschool – The Green Village

NIEUWSBRIEF