Meet & Greet waterstofprojecten The Green Village

Waarom alleen het wiel uitvinden als het ook samen kan

  • energiesysteem

Meet & Greet waterstofprojecten The Green Village

Op 12 oktober maakten de initiatiefnemers van vier waterstofprojecten met elkaar kennis. Het gaat om projecten die lopen of in voorbereiding zijn op The Green Village. Deze projecten onderzoeken verschillende aspecten van de toepassing van waterstof in de bebouwde omgeving. Doel van de bijeenkomst was elkaar te leren kennen, de projectplannen aan elkaar te presenteren en te onderzoeken waar samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk zijn.

Doordat de grote netbeheerders van Nederland bij The Green Village samenwerken met commerciële partijen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontstaan zinvolle gesprekken over de veranderende markt. Waar bij aardgas de rol van de netbeheerder ophoudt bij de meterkast, zal dat bij waterstof wellicht anders georganiseerd moeten worden.

The Green Village wordt ervaren als een waardevolle plek voor demonstratie van concepten en het doen van metingen. Veiligheid staat voorop in de proeftuin, waarin wordt gewoond, gewerkt en die al door vele duizenden is bezocht. Juist daarom is het leereffect groot. Alle installaties worden vooraf getest in laboratoria, werkprocedures worden zorgvuldig uitgeschreven en veiligheidsstudies worden zorgvuldig getoetst. De partijen spraken af om de relevante inzichten met betrekking tot veiligheid met elkaar te delen. Want waarom het wiel alleen uit proberen te vinden als je het ook met bedrijven, netbeheerders en onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen kan doen?

Naast het opdoen van technische inzichten verwacht men bij The Green Village stappen te kunnen zetten in de maatschappelijke acceptatie rondom waterstoftoepassingen en de sociale kant van de energietransitie. De wens om snelheid te maken met de energietransitie botst soms met het geduld dat nodig is om alle benodigde partijen mee te krijgen.

Over een paar maanden komt deze groep weer bij elkaar in wat groter comité. Ambitie van The Green Village is om samen met onze projecten en ons netwerk te bouwen aan een Learning Community rondom de energietransitie. Netbeheerders Stedin, Alliander en Enexis gebruiken het waterstofgasnet dat zij bij The Green Village hebben aangelegd om personeel op te leiden om ook op andere plekken in het land waar de rol van waterstof wordt onderzocht veilig te kunnen werken. Ook andere organisaties zijn welkom om te komen leren, denk aan onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s en gemeenten die werken aan hun Regionale Energiestrategie.

Achtergrondinformatie van de vier projecten
Waterstofstraat

De Nederlandse netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben op The Green Village een waterstofgasnetwerk aangelegd om onderzoek naar de rol van waterstof in de energietransitie mogelijk te maken. Ze willen ervaring opdoen met de distributie van waterstof in wijken en hun rol hierin onderzoeken. Na een periode waarin de netwerkbedrijven de eerste belangrijke ervaringen opdoen, volgt het startsein voor wetenschappers en bedrijven om het waterstofgasnet voor onderzoek te gebruiken.

H2 @ Home
Het H2 @ Home project is een initiatief van de bedrijven gAvilar en Flamco en heeft tot doel een aantoonbaar veilige en complete waterstofinstallatie te realiseren in een bewoonde woning, van inlaatleiding, energiemeters, leidingen in huis, kleppen en appendages tot waterstofketel. Daarnaast wil dit projectconsortium met hulp van The Green Village besluitvormers en het brede publiek in Nederland informeren over deze mogelijkheid.

Hydrogen Heating Studies
In dit project wordt onderzoek gedaan naar waterstofverwarming via twee methoden. Enerzijds een waterstofketel en anderzijds een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit om via een warmtepomp warmte op te wekken. De geschiktheid en haalbaarheid van de installaties worden onderzocht, evenals de economische aspecten. Dit project is een initiatief van De Haagse Hogeschool in samenwerking met TU Delft, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en bedrijven Accenda, Energiewacht en Flamco.

Semi autonomous Green Village
De TU Delft wil via dit project test- en onderzoeksfaciliteiten beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om onderzoek naar de productie, opslag en consumptie van waterstof in het toekomstige Nederlandse energiesysteem, met waterstof als medium voor de opslag van elektriciteit. Dit verrijkt de mogelijkheden voor onderzoek en de toegang tot financiering voor verschillende TU Delft faculteiten zoals EWI en 3ME, en versterkt de concurrentiepositie van TU Delft ten opzichte van andere onderzoeksinstellingen.

Voor meer informatie:
Arnoud van der Zee, programmamanager energietransitie The Green Village (arnoud.vanderzee@thegreenvillage.org)
Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie The Green Village (lidewij.vantrigt@thegreenvillage.org)

NIEUWSBRIEF