Waterstoftraining gasmonteurs bij The Green Village

  • energiesysteem

Waterstoftraining gasmonteurs bij The Green Village

Nu de milieuvergunning binnen is en de waterstofinstallatie op ons terrein staat, kunnen de netbeheerders aan de slag met waterstof. De afgelopen weken hebben 28 allround gasmonteurs, werkverantwoordelijken en operationele-installatieverantwoordelijken van Stedin, Liander en Enexis Netbeheer zich een ochtend lang verdiept in de theorie van waterstof. Deze cursus was onderdeel van het trainingsprogramma dat wordt gevolgd om te mogen werken met waterstof in proeftuin The Green Village. Eerder volgden zij al een praktische training bij KIWA.

De cursus werd verzorgd door René Oussoren, werkzaam bij Liander als Netrealisator Gas. Bij Liander houdt hij zich bezig met onderzoek waarmee duurzame gassen, zoals waterstof en biogas, over het aardgasnet kunnen worden getransporteerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met kennisinstituten en de andere regionale netbeheerders. René: “Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van energie. De hoge kosten voor verzwaring van het net, de uitdagingen in systeembalans en het feit dat we in 2050 duizenden kilometers gasleiding ‘over’ hebben, maken van waterstof een interessante oplossing”.

De deelnemers aan de cursus hebben de theoretische kennis vertaald gekregen naar het veiligheidsbesef in de praktijkomgeving. De technici zijn experts met veel kennis en ervaring in het transporteren van aardgas, maar bij waterstof komen andere veiligheidsfactoren kijken. Door onderzoeksresultaten praktisch in te zetten, maken we samen goede stappen in de juiste richting. Alle technici krijgen een aanwijzing om op The Green Village aan het waterstofnet te mogen werken. Daarnaast gaat – als corona geen roet in het eten gooit – binnenkort een waterstofproject in een van de DreamHûzen starten.

Wil jij zelf ook een waterstofproject op The Green Village starten of wil jij meer informatie? Neem dan contact op Lidewij van Trigt, Project Manager Energie & Mobiliteit via lidewij.vantrigt@thegreenvillage.org of +31 (0)6 28 36 25 81.

NIEUWSBRIEF