Artikelen door

Warme zomers, hete huizen

De vraag hoe je binnenshuis een aangename temperatuur bereikt, is niet langer beperkt tot de koudere dagen van het jaar. Wanneer zomers gemiddeld warmer worden en hittegolven zich vaker gaan aandienen, vormen oververhitte woningen een reëel en potentieel grootschalig risico voor de volksgezondheid. Tijdens een kennissessie in de Delftse proeftuin het KlimaatKwartier op 12 september […]

Interview met Albert Jansen, uitvinder van Hemel(s)water

Langdurige droogte en zoetwaterschaarste zijn steeds groter wordende problemen ten gevolg van klimaatverandering. Albert Jansen heeft met zijn Hemel(s)water een duurzame oplossing gecreëerd voor deze hedendaagse waterproblemen. Regenwater wordt na zuivering drinkwater; vrij van schadelijke stoffen, via een systeem dat geen gebruik maakt van elektriciteit en chemicaliën. Het regenwater passeert een grof filter om bladeren […]

Opschaling Urban Rainshell naar Gemeente Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude is een ophogingsproject met de rioolvervanging samengetrokken om een ambitieus en innovatief project te realiseren. Hier kan nu een regenbui van 100 mm lokaal worden gebufferd, gezuiverd, en geïnfiltreerd met behulp van de Urban Rainshell van Ecologisch Water Beheer (EWB). Op deze manier wordt niet alleen het rioolstelsel ontlast en wateroverlast […]

City Deal circulair en conceptueel bouwen

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Bovendien dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan […]

Klimaatkrachtig Delfland op The Green Village

Op 1 december vond de eerste aflevering van de Klimaatkrachtig TV Tour plaats. Vanwege corona kon het netwerk niet fysiek bij elkaar komen, en dus reed de Klimaatkrachtig bus door de regio om live TV te maken. De eerste stop was bij de WaterStraat op The Green Village! Tijdens de live uitzending van Klimaatkrachtig Delfland […]

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is The Green Village van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 gesloten. Vanaf 4 januari heten wij je weer van harte welkom! We willen jullie allen bedanken voor de prettige samenwerking en inspirerende projecten gedurende dit onstuimige jaar. Hopelijk kunnen we je volgend jaar weer op The Green Village ontvangen. […]

Beheersing van hittestress voor een klimaatbestendige stad

Dit artikel is geschreven in opdracht van het interdepartementale programma Green Deals. Door de klimaatverandering kan de temperatuur in steden in Nederland zo warm worden dat het nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Dat noemen we hittestress. Op het HittePlein op The Green Village werken diverse partijen samen om te onderzoeken hoe we hierop in […]

Van aardgas naar waterstof: het moet ook leuk zijn

Van aardgas naar waterstof Energietransitie, een term die regelmatig valt, maar waarvan niet iedereen weet wat dat eigenlijk betekent en waarom dat belangrijk is. Energietransitie betreft de overgang van fossiele brandstoffen als steenkool, gas en kernenergie naar duurzame energie zoals water, wind en zon. Met als doel om de CO2 – koolstofdioxide uitstoot die zo […]

Contractverlenging WaterStraat

DELFT (29 oktober 2020) – Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village zetten hun samenwerking tegen wateroverlast in de bebouwde omgeving voort. Dat doen zij op de WaterStraat van proeftuin The Green Village op TU Delft Campus. Hier werken overheden, ondernemers en onderzoekers aan duurzame innovaties zoals het Bufferblock en de Baggertegel, die de […]