Learning Community Gelijkspanning evenement

Eerste kennismakingsbijeenkomst was een groot succes!

  • energiesysteem

Learning Community Gelijkspanning evenement

Op 8 december vond de kennismakingsbijeenkomst van de Direct Current Learning Community plaats. Het idee achter deze ‘ DC Learning Community’ is om de voorsprong in toepassing en kennis van gelijkspanning te behouden, en deze kennis toe te passen bij het versnellen van de energietransitie. Verder zal de Learning Community dienen als het instrument voor het verspreiden van deze kennis. Het doel van dit eerste evenement was om alle deelnemers mee te nemen in de overwegingen om een Learning Community te starten.

Pauline van der Vorm van The Green Village legde uit wat er allemaal komt kijken bij een Learning Community. In het netwerk rondom de initiatiefnemers is veel kennis aanwezig dat zeer waardevol kan zijn voor anderen. Ook het bieden van een fysieke locatie om (bijna) marktrijpe technieken te demonstreren is heel zinvol. Zo wordt er een interactieve etalage voor relevante technologie uitgereikt, waarbij aandacht is voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Als laatste brengt zo’n locatie ook interactie met wet- en regelgeving, om een concreet beeld te schetsen van waar al dan niet aan wordt voldaan.

Er was een goede opkomst van zeer diverse partijen in het DC speelveld. Van start-up’s en MKB’ers tot kennisinstellingen en overheidsorganen. In vier break-out sessies werd gediscussieerd over het meten en vooral het verrekenen van DC stromen. Wat mag en kan eigenlijk? Voor de openbare ruimte is aandacht voor kennisbehoeften op bijvoorbeeld 5G / Telecom gebied. In meerdere break-out sessies is ook genoemd dat er zowel meer kennis beschikbaar moet komen over DC in het algemeen, als voor specifieke toepassingen. Het betrekken van andere vakgebieden (architecten, telecom, bouwbedrijven) is van belang vanuit meerdere optieken (corrosie, DC gebruik in openbare ruimte). Dit gaat verder dan alleen utiliteitsbouw, het heeft voor alle sectoren relevantie.

We kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst. In 2021 zetten we dit succes voort met een handvol aan ambities. Zo wordt er een zoektocht gestart naar de drivers; hoe kan de kennis van de community bijdragen aan het opstarten van DC projecten. Verder zullen er pilots opgestart worden, worden er bijeenkomsten voor alle deelnemers in de community georganiseerd en moet er gezocht worden naar externe funding. In de zomer van 2021 zal er dan een set spelregels klaarliggen voor deelname aan de Learning Community.

Voor meer informatie
Pauline van der Vorm – Manager learning community – P.A.H.vanderVorm@tudelft.nl of +31(0)6 48 27 55 49

NIEUWSBRIEF