Interview met Albert Jansen, uitvinder van Hemel(s)water

  • klimaatadaptief

Interview met Albert Jansen, uitvinder van Hemel(s)water

Langdurige droogte en zoetwaterschaarste zijn steeds groter wordende problemen ten gevolg van klimaatverandering. Albert Jansen heeft met zijn Hemel(s)water een duurzame oplossing gecreëerd voor deze hedendaagse waterproblemen. Regenwater wordt na zuivering drinkwater; vrij van schadelijke stoffen, via een systeem dat geen gebruik maakt van elektriciteit en chemicaliën.

Het regenwater passeert een grof filter om bladeren en deeltjes tegen te houden en wordt vervolgens verzameld in de bovenste tank. Door middel van zwaartekracht stroomt het vervolgens door een biofilter en een membraan dat bacteriën en virussen uit het water filtert in de onderste tank. Het resultaat: schoon, lekker, gezond, en ‘zacht’ water.

Verschillende invalshoeken leiden tot Hemel(s)water
Albert Jansen heeft Hemel(s)water ontwikkeld dankzij zijn diverse werkervaringen; “Bij TNO heb ik in de scheidingstechnologie gewerkt, daarnaast was ik 15 jaar bestuurder van een waterschap.” Albert heeft jarenlange ervaring met innovatieve ontwikkelingen en is momenteel actief als consultant op de watermarkt en heeft zijn eigen bedrijf WIC (Water Innovation Consulting) waaronder hij Hemel(s)water ontwikkeld. Zo leerde hij dat oppervlaktewater en grondwater vervuilen, terwijl relatief schoon regenwater niet wordt opgeslagen. De huidige bronnen verminderen en er zit vaak een hogere concentratie van milieugevaarlijke stoffen in. Denk aan medicijnstoffen, hormonen en steeds meer microplastics en nanodeeltjes. Daarnaast kunnen riolen de extra regenval door klimaatverandering niet aan. Zo ontstond het idee van Hemel(s)water, waarmee Albert in 2016 de Challenge ‘Stad van de Toekomst’ won. Deze challenge werd onverwacht gewonnen. Dat geeft maar aan hoe belangrijk water is!

Eerste testperiode
Dat jaar is Albert gestart met de eerste testen van Hemel(s)water. Er is toen geconstateerd dat er nog te veel ammonium in het water zit, maar dit is destijds opgelost door een biofilter (Denutritor®) toe te voegen. Een jaar later is op verschillende locaties getest, waaronder een voedingsfabriek en een boerderij. Deze eerste testperiode heeft ertoe geleid dat het systeem ontwikkeld kon worden tot een werkend product dat ook echt schoon en veilig drinkwater kon leveren. De membranen speelden hierbij de belangrijkste rol, waardoor WIC ook nauw samenwerkte met PB-International, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ultrafiltratie, innovatieve membraanproducten en Legionellapreventie.

The Green Village
In 2019 is het project op The Green Village gestart. Dit project was de eerste introductie van deze duurzame technologie voor de consument. Vlak voor consumptie is er een extra membraanfilter, vervolgens is het water door een drinkwater geaccrediteerd laboratorium gecontroleerd. Uit die testen blijkt dat het water voldoet aan de waterkwaliteitseisen van het Nederlands drinkwaterbesluit.

Naast de werking van Hemel(s)water is er ook gekeken naar de bijdrage aan klimaatadaptatie en de drinkwaterbeleving bij de consument. “Maar de technische werking van het product was niet onze enige uitdaging. Uiteindelijk is het belangrijk dat de consument Hemel(s)water echt als een alternatief van kraanwater ziet. Wat vinden mensen ervan als drinkwater niet van een drinkwaterbedrijf komt, maar gewoon van het dak?” Om die vraag te beantwoorden hebben bezoekers van The Green Village Hemel(s)water geproefd en zijn er enquêtes afgenomen. Door mensen te betrekken en het proces zelf te laten ervaren kan de acceptatie groeien, geeft Albert aan. Op de enquête kwamen veel positieve reacties binnen. “Dit is een mijlpaal voor mij. Het is zeer zacht water met een lichte smaak die er niet in hoort te zitten. Dat werd veroorzaakt door pollen in het water, maar daar hebben we nu een oplossing voor gevonden”, aldus Albert.

Volgende stap
Naast de Nederlandse markt is Albert ook actief in het buitenland en met name in ontwikkelingslanden, waar er op veel plekken nog helemaal geen drinkwater beschikbaar is. WIC bouwt nu meerdere pilots in Tanzania, waar nu lokaal drinkwater geproduceerd kan worden zodat er geen grote afstanden meer afgelegd hoeven te worden naar een waterbron. In Vietnam wordt binnenkort ook een project opgestart. In Nederland gaat Albert zich de komende tijd richten op de drinkwaterbedrijven en eindgebruikers. Zij moeten echt nog overtuigd worden, en dat gaat hij doen door de onderzoeksresultaten te verwerken in een goede publicatie. Zo streeft Albert met Hemel(s)water naar een betere water- en publieke sector.

NIEUWSBRIEF