Openstelling Energie & Klimaat subsidie voor fieldlabs

Meld je aan voor de deadline van 31 maart

  • energiesysteem
  • klimaatadaptief

Openstelling Energie & Klimaat subsidie voor fieldlabs

Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en industriële vergroening vergen inspanningen op grootschalige, duurzame vernieuwing. Daarom is Energie & Klimaat opgezet, een regionaal innovatieprogramma om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren. Het programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlab infrastructuur.

Regels subsidie
Mkb’ers en fieldlabs kunnen hier (samen met ketenpartners) aanspraak op maken middels een voucher. Een voucher heeft een waarde tussen de € 30.000 tot € 100.000,- afhankelijk van het type project: toepassingsstudies, het testen in een fieldlab en Real Life Testing. Voor ieder type project zijn er verschillende financieringsmogelijkheden en -voorwaarden. Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat ronde 2 gaat open op 1 maart en de deadline is 31 maart 23:59u. Meer informatie vind je hier!

Indienen met The Green Village of VPdelta
Heb jij interesse in deze subsidiemogelijkheid met The Green Village of VPdelta? Neem dan contact op met Robert van Roijen (R.D.vanRoijen@tudelft.nl of 06-28536618) en dien jouw idee in voor 15 maart.

NIEUWSBRIEF