Hemel(s)water

Healthy drinking water from your roof's rain

The purification system of Hemel(s)water turns rainwater into drinking water. Without using electricity and chemicals soft water is created that is free of disrupting substances like hormones, medicines, microplastics or nanoparticles.

First the rainwater passes a coarse filter and collects in the upper tank. Thanks to gravity, it then flows through a membrane that filters out the bacteria and viruses. The result is clean, tasty and healthy water.

Hemel(s)water makes rainwater a sustainable solution for contemporary water problems. In periods of overflow it is a way to store and use rainwater locally; the sewer is less burdened. In times of drought, this water is an alternative to drinking water from ground- or surface water and thus a solution for low water levels.

At The Green Village, the contribution to climate solutions and the consumer’s perception of this drinking water are examined.

2% of the surface of the Netherlands offers enough collection capacity for our drinking water needs.

——–

NL

Gezond drinkwater uit regen van eigen dak

Met het zuiveringssysteem van Hemel(s)water wordt regenwater drinkwater. Zonder elektriciteit en chemicaliën ontstaat zacht water dat vrij is van verstorende stoffen zoals hormonen, medicijnen, microplastics of nanodeeltjes.

Eerst passeert het regenwater een grove filter, waarna het zich verzamelt in de bovenste tank. Dankzij de zwaartekracht stroomt het vervolgens door een membraan dat er de bacteriën en virussen uit filtert. Het resultaat is schoon, lekker en gezond water.

Hemel(s)water maakt regenwater tot een duurzame oplossing voor hedendaagse waterproblemen. In perioden van overvloed is het een manier om regenwater lokaal op te slaan en te gebruiken; het riool wordt minder belast. Bij droogte is dit water een alternatief voor drinkwater uit grond- of oppervlaktewater en zodoende een oplossing voor lage waterstanden.

Op de Green Village wordt vooral de bijdrage aan klimaatoplossingen onderzocht en de beleving van dit drinkwater bij de consument.

2% van de oppervlakte van Nederland biedt genoeg opvangcapaciteit voor onze drinkwaterbehoefte.

NIEUWSBRIEF