Contractverlenging WaterStraat

Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village verlengen succesvolle samenwerking proeftuin WaterStraat

  • klimaatadaptief

Contractverlenging WaterStraat

DELFT (29 oktober 2020) – Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village zetten hun samenwerking tegen wateroverlast in de bebouwde omgeving voort. Dat doen zij op de WaterStraat van proeftuin The Green Village op TU Delft Campus. Hier werken overheden, ondernemers en onderzoekers aan duurzame innovaties zoals het Bufferblock en de Baggertegel, die de wateroverlast in de stedelijke omgeving aanpakken door middel van verbeterde waterafvoer en waterbuffering. Sinds de start in 2018 hebben meerdere innovaties hun weg naar pilot locaties en toepassingen in de openbare ruimte gevonden. De drie partijen zetten deze succesvolle samenwerking graag voort en verlengen per 29 oktober 2020 de overeenkomst met nogmaals vier jaar.

De WaterStraat biedt ondernemers en onderzoekers de kans om innovatieve oplossingen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving in de praktijk te testen en door te ontwikkelen tot opschaalbare toepassingen. De proeftuin heeft bewezen dat het een broedplaats is voor nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met wateroverlast in de stad als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd vormt deze een belangrijke ontmoetingsplek en etalage voor bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden ten behoeve van samenwerking en kennisdeling. Dit benadrukt nogmaals het belang van deze proeftuin.

Innovatie is een kwestie van lange adem
Marjan Kreijns, directeur van The Green Village en VPdelta, is erg enthousiast over de verlenging. “Innoveren is een kwestie van een lange adem, daarom is het belangrijk dat we deze samenwerking voor een lange periode kunnen voortzetten. Uiteindelijk willen we dat de ondernemers voldoende tijd krijgen om knelpunten te verhelpen, zodat hun innovaties bij gemeentes in dit gebied belanden en vervolgens op grote schaal worden toegepast.”

WaterStraat als onmisbare schakel
Manita Koop, portefeuillehouder klimaatadaptatie bij Hoogheemraadschap van Delfland ziet in de WaterStraat een onmisbare schakel. “Het unieke van de WaterStraat is dat hier allerlei partijen samenkomen: van overheid, ondernemers, onderzoekers, onderwijs tot omgeving. Dit levert creativiteit en innovaties op die hard nodig zijn om onze regio klimaatbestendig in te richten. En daarmee water langer te kunnen vasthouden. Dat kan Delfland niet alleen.”

Innovaties versneld naar de markt
De WaterStraat heeft als doel om actief bij te dragen aan de toepasbaarheid van innovaties in de praktijk. Carl Paauwe – programmamanager klimaatadaptatie bij Hoogheemraadschap van Delfland zegt hierover: “Het unieke van de WaterStraat is dat er op een regelluw terrein getest kan worden. Dit helpt om innovaties sneller door te ontwikkelen en klaar te maken voor de praktijk. Dit is nodig om de schaalsprong te maken. Want uiteindelijk draait het om het voorkomen van wateroverlast en die is gebaat bij brede en geaccepteerde toepassing”.

Kansen voor gemeentes
Ondernemers hebben dankzij deze voortzetting nog vier jaar de mogelijkheid om lopende – en nieuwe innovaties te testen en door te ontwikkelen. Daarnaast behouden gemeenten en waterschappen de kans om inspiratie op te doen en de producten toe te passen in de praktijk om samen wateroverlast in steden te voorkomen.

Voor meer informatie
Jehan Daal via Jehan.Daal@thegreenvillage.org en 0639107683

Op de foto: Dorian Hill van Bufferblock met deltacommissaris Peter Glas onder de regendouche

NIEUWSBRIEF