Live in het Dreamhûs: de eerste bewoner

..

Live in het Dreamhûs: de eerste bewoner

Hans woont sinds kort in een van de Dreamhûzen, en blijft twee jaar op The Green Village wonen. Soms komt zijn kleindochter Roos een paar dagen logeren. Met zijn 74 jaar haalt hij de gemiddelde leeftijd van de Greenvillagers flink omhoog. Tot nu toe waren de bewoners van het living lab studenten.

In de Dreamhûzen worden innovaties getest die kunnen bijdragen aan het duurzaam renoveren van bestaande sociale woningbouw. Gebruiksvriendelijkheid, betaalbaarheid en comfort zijn daarbij belangrijke aspecten. Daarom is voor de bewoning van deze nagebouwde jaren zeventig woningen bewust gekozen voor mensen in een latere levensfase, met bijbehorende behoeften en kijk op hun huis en huishouden.

Iedere bewoner van The Green Village doet bewust mee aan de tests waarvan hij of zij onderdeel is in huis. HeatCycle in de Dreamhûzen is de eerste innovatie, deze onderzoekt het hergebruik van warmte uit het afvalwater in huis.

Hans vertelt dat hij het interessant vindt om in een huis te wonen dat onderdeel is van onderzoek. ‘Ik ben wel een beetje technisch, niet van ouderwets is beter. Ik vind het goed dat er niet zomaar gebouwd wordt, maar dat er naar de toekomst wordt gekeken.’

‘Als ik niet thuis ben, ben ik aan het racen: motorracen. Laatst ben ik vrij hard gevallen; vanmiddag word ik geopereerd.’ Dat verklaart de mitella op de foto. Op de vraag of motorracen en duurzaamheid niet tegenstrijdig zijn, zegt hij: ‘Maar ik vind de ontwikkelingen met waterstof heel interessant.’ Dat komt mooi uit, want als hij zijn voordeur uitstapt, staat daar de waterstofauto en het laadstation met zonnecellen.

Binnenkort nemen ook de bewoners van de andere twee Dreamhûzen hun intrek.

NIEUWSBRIEF