PowerParking maakt parkeerplaats tot energiesysteem 

Geparkeerde auto?s krijgen een nuttige functieGeparkeerde auto?s krijgen een nuttige functie

PowerParking maakt parkeerplaats tot energiesysteem 

‘Met elektrische auto’s kan je interessante dingen doen,’ zegt Rishabh Ghotge van PowerParking. Hij is de projectmanager, en TU Delft-onderzoeker van deze innovatie die nu live is op The Green Village. ‘Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het grotere project dat op Lelystad Airport Businesspark moet komen,’ vertelt Dennis Meerburg, mede-initiatiefnemer van PowerParking. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems bij de faculteit 3ME van TU Delft, begeleidt dit Vehicle-2-Grid project.
Wat gaan ze testen op The Green Village?

Er zit meer potentie in de accu’s van auto’s dan alleen het gebruik als opslagcapaciteit voor vervoer. Je kan de accu’s, wanneer de auto’s geparkeerd staan, ook ontladen wanneer de energie nodig is in het microgrid waarop ze zijn aangesloten. ‘Bij Lelystad Airport kan de energie voor de verlichting van de start- en landingsbaan worden gebruikt,’ aldus Dennis. 

Buffering en peak shaving
De accu’s in combinatie met slimme software kunnen tevens bijdragen aan het stabiliseren van de belasting van het elektriciteitsnetwerk: peak shaving. Rishab legt uit dat er een piek is in de vraag naar energie wanneer in de namiddag en vroege avond iedereen thuiskomt en ‘they turn on all their stuff.’ Hij tekent een curve. ‘Dat is ook het moment waarop de elektrische auto weer bij het huis komt en aan de lader wordt gelegd.’ Hij tekent de piek twee keer zo hoog. ‘Een auto vraagt net zoveel energie als een heel huis.’ De software van het microgrid kan regelen dat de auto pas ‘s nachts wordt geladen, of langzamer. 
Een andere piek die steeds groter wordt vertegenwoordigt het aanbod van energie: zonnepanelen die overdag opgewekte energie terugleveren aan het net. Ook daar is nu vaak geen buffer voor om teruglevering op een ‘rustiger’ moment mogelijk te maken. Door slimme besturing van het microgrid kunnen de ongebruikte momenten worden benut en de overbelaste momenten worden ontzien.

‘Een auto vraagt net zoveel energie als een huis’


Investeringen minder urgent
Met de toename van de hoeveelheid elektrische auto’s en lokaal opgewekte energie komt het elektriciteitsnetwerk op bepaalde momenten enorm onder druk te staan. Om die pieken in vraag en aanbod te kunnen blijven faciliteren, staan netbeheerders voor de keuze om investeringen te doen in de vervanging van kabels en transformators. Een kostbare ingreep onder onzekere omstandigheden, ‘want de toename van elektrische auto’s en zonnepanelen is onvoorspelbaar,’ aldus Rishabh. Slim bestuurde microgrids en de accu’s daarin kunnen dus een stabiliserende rol hebben waardoor de investeringen van netbeheerders minder urgent zijn. 

Testen in het klein
In Lelystad zal een systeem gebouwd worden met honderd parkeerplaatsen. De overkapping vol zonnepanelen, en een koppeling aan het gelijkstroomnet van het bedrijvenpark. In het living lab for sustainable innovation – The Green Village – op de campus van TU Delft werkt PowerParking met een carport inclusief zonnepanelen, één auto en een bewoond huis. In dit Prêt-à-Loger-huis woont een student. ‘Om de pieken in energieverbruik te simuleren, ga ik hem vragen alle verlichting aan te doen, z’n apparatuur te laden en z’n kleren te wassen,’ lacht Rishabh. Hij en een masterstudent van de faculteit Techniek Bestuur en Management onderzoeken op The Green Village de werking van het systeem, de efficiency, de userinterface en de gebruikerservaringen.

Pilot in het groot
Dennis is als gebiedsontwikkelaar betrokken bij Lelystad Airport Businesspark. ‘We zijn daar onder meer bezig met het creëren van werkgelegenheid en willen ook een proeftuin zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling.’ In het nadenken daarover kwam het gesprek op het benutten van de batterijcapaciteit van de geparkeerde auto’s. ‘De TU Delft haakte al snel aan.’ Gelukkig werd ook de EFRO-subsidie toegekend, en deden Eneco en Van Alfen (elektrische systeemintegratie -red.-) mee. ‘Wat op The Green Village in het klein is geleerd, kan in de toekomst worden getransplanteerd naar Lelystad,’ zegt Rishabh. Voor nu staat dat gedeelte van het project on hold gezien de onzekerheden over de uitbreiding van Lelystad Airport. Powerparking is voor de zekerheid op zoek naar een alternatieve locatie in Flevoland. ‘Maar een pilot op zo’n groot parkeerterrein is interessant. Hoe meer auto’s, hoe bruikbaarder de voorspellingen die we maken van aankomsttijd en verblijfsduur. We kunnen dan beter plannen.’ 

‘Wat op The Green Village in het klein is geleerd kan in de toekomst worden getransplanteerd naar Lelystad Airport Businesspark’


Waarom zou je je accu laten gebruiken?
De maatschappelijke omarming is een belangrijke factor in het slagen van V2G-projecten als deze. Wil een auto-eigenaar zijn auto op deze manier inzetten? Zo ja, onder welke voorwaarden is hij daartoe bereid? Hoe hoog zou de vergoeding moeten zijn? Hoe geef je dat alles juridisch vorm?
Dat geparkeerde auto’s een nuttige functie kunnen hebben, verduidelijkt Rishab met een vergelijking: ‘Het lijkt een beetje op Airbnb. De eigenaar heeft geïnvesteerd in een huis en verhuurt een kamer die hij niet gebruikt. Hij verdient geld, en hij maakt er iemand blij mee. Dat is efficiënter voor iedereen.’ Hij voegt toe: ‘Zo kan je ook eenzelfde accu op twee manieren gebruiken.’

 

Wil je meer weten over deze innovatie op The Green Village?
Neem dan contact op met projectmanager Willy Spanjer.

NIEUWSBRIEF