Match tussen The Green Village en onderwijs krijgt vorm

..

Match tussen The Green Village en onderwijs krijgt vorm

Op ons terrein lopen steeds vaker, en steeds meer, studenten rond. Niet alleen tijdens de lunchpauze. Deze studenten doen onderzoek voor de verschillende projecten in ons living lab. Voor de innovaties is het interessant en leerzaam om met studenten samen te werken. Andersom bieden de innovatieprojecten mooie cases om opgedane kennis in de praktijk te brengen. 

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het organiseren van nieuwe samenwerkingen tussen onderwijs en innovatie. Daardoor kunnen innovatieve partijen met studenten uit steeds meer disciplines samenwerken, ook van andere universiteiten dan de TU Delft. 

De komende tijd starten een aantal groepen. 

Minor Responsible Innovation – vanuit het samenwerkingsprogramma tussen de universiteiten van Leiden, Delft en de Erasmus (LDE). 
Drie groepen werken een half jaar aan een casus van BIM, DrainMix en Waterstof in woningen. [links]. Deze interdisciplinaire opleiding belicht de verschillende opgaven vanuit technisch, maatschappelijk en ethisch perspectief.

Master Industrial Ecology – TU Delft en Universiteit Leiden
In interdisciplinaire projectgroepen gaan studenten op een consultancy-achtige wijze te werk. Doel is te leren over onder meer de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, samenwerken in een complex multi-actor systeem en de daarbij behorende te stellen realistische doelen. Zij gaan in dit geval bij DrainMix onderzoeken wat de meerwaarde is van afval als grondstof.

Watermanagement – Hogeschool van Rotterdam 
Afstudeerders van de opleiding Watermanagement doen een meeloopstage bij ondernemers van de WaterStraat: RainRoad, BufferBlock, TileSystemX en Hemelswater. Ze leren over het innovatieproces en de ontwikkeling en toepassing van klimaatadaptieve oplossingen. Sommigen voeren een deel van hun onderzoek uit op het terrein van The Green Village.


Ben je geïnteresseerd in samenwerking?
Neem contact op met Willy Spanjer.

NIEUWSBRIEF