DreamHûs: een samenwerking van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners

Deze testhuizen versnellen de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizenDeze testhuizen versnellen de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen

DreamHûs: een samenwerking van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. In het voorjaar van 2019 worden op The Green Village (op de campus van TU Delft) drie ‘echte’ woningen met verschillende energielabelsexact nagebouwd.

Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Zo maken alle betrokken partijen de droom waar om een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland. De innovaties worden uiteindelijk toegepast in de huurwoningen van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, en daarna in de rest van Nederland.

De drie huizen zijn een afspiegling
De drie bewoonde woningen met verschillende energielabels vormen een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. Het plan is om in dit living lab de beste oplossingen uit te testen. Dit kan op het gebied van energie, een gezond binnenklimaat, water, warmte, isolatie, ICT, Internet of Things en smart homes. Het unieke van het bouwen van de Dreamhûzen op The Green Village, het living lab for the built environment, is dat daar geen sprake is van bouwregelgeving die het project en de bijbehorende innovaties in de weg staan.

Verduurzaming van bestaande bouw is grootste opgave
Het realiseren van betaalbare verduurzaming van de bestaande bouw is op dit moment de grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt. Om het huis van de toekomst te creëren, combineren WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland draadkracht en Friese nuchterheid met nieuwe technologische inzichten. Andere geïnteresseerde partijen, zoals ondernemers, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en huurders nodigen zij uit om een bijdrage te leveren. Zij kunnen hiervoor terecht op www.dreamhus.nl

“We helpen met dit initiatief wat betreft verduurzaming de focus te verschuiven van nieuwbouw naar bestaande woningen.”


Betaalbaarheid en gebruikersgemak
Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland, is enthousiast over het project. “Het is mijn droom om simpele, betaalbare, duurzame sociale huurhuizen te creëren voor onze huurders. Daarom heeft WoonFriesland hierin het initiatief genomen. Ook bij woningcorporaties wordt veel gepraat over verduurzaming, maar nog onvoldoende nagedacht over de betaalbaarheid en het gebruikersgemak daarvan. Een groot gedeelte van onze huurders heeft moeite om hun woonlasten te dragen. Daarnaast is het belangrijk dat ze goed met eventuele nieuwe technieken kunnen omgaan. Verder helpen we met dit initiatief wat betreft verduurzaming de focus te verschuiven van nieuwbouw naar bestaande woningen.”

Investeren om grotere stappen te zetten
Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt continu aan oplossingen die zowel technisch als sociaal toepasbaar zijn en de verduurzaming van de bouw kunnen versnellen. “We investeren in DreamHûs omdat we geloven dat we op deze wijze grotere stappen gaan zetten in de energietransitie”, aldus directeur Biense Dijkstra. ”Met dit initiatief heb je de ruimte om buiten bestaande kaders te werken en komen we er vlot achter wat wel en niet werkt; gebaseerd op de ervaringen van de mensen die in de Dreamhûzen wonen. Dat we dit samen doen is logisch. We roepen marktpartijen op om mee te doen!”

Betaalbaaheid op één
De grootste huurdersvereniging van Friesland, De Bewonersraad met bijna 31.000 leden, verleent steun aan het project en opereert daarin als kritisch observator. Frank van den Broek, algemeen directeur: “Voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen.” De Bewonersraad brengt een expertisegroep van vijf nieuwsgierige huurders in die, samen met de tijdelijke bewoners van de proefwoningen, ervaringen met innovaties gaan opdoen. Een regiomanager van de huurdersvereniging fungeert daarbij ook als adviseur van de stuurgroep onder leiding van WoonFriesland.

Dit initiatief jaagt innovatie aan
Jaron Weishut, directeur The Green Village: “Dit initiatief jaagt innovatie aan op een van de grootste uitdagingen van onze samenleving en past daarmee uitstekend bij de rol van The Green Village. Samen met WoonFriesland kunnen we partijen helpen de knelpunten op te lossen die grootschalige toepassing van innovatie in de weg staan. Of deze nu betrekking hebben op technologie, verdienmodellen, de menselijke relatie of op wet- en regelgeving. Op The Green Village faciliteren we de doeners met een strategische visie. Dat hebben deze partners goed begrepen.”

De sector vooruit helpen
YES!Delft helpt studenten en wetenschappers met ondernemen en het opstarten van een bedrijf. “Innoveren is experimenteren en valideren waarbij je zoveel mogelijk je eerste ideeën probeert te vertalen in tastbare concepten”, vindt Evert Jaap Lugt, managing director Yes!Delft. “De creatie van het DreamHûs, dat fungeert als een testomgeving voor de gehele sector, is een grote stap voorwaarts. Ik ben er van overtuigd dat het DreamHûs tot vernieuwende inzichten leidt en de sector in zijn geheel vooruit helpt op het gebied van simpele en betaalbare verduurzaming.”


Lees hier de projectbeschrijving van DreamHûs 
En ga hier naar de website van DreamHûs

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF