Eerste schop in de grond voor waterstofnet

Met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en StedinMet medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin

Eerste schop in de grond voor waterstofnet

‘De bestaande gasdistributienetten zijn geschikt om biomethaan of 100% waterstof te transporteren. Ook de moderne materialen als slagvast PVC, PE en kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor het gebruik van deze duurzame gassen’. Aldus het rapport Toekomstbestendige gasdistributienetten, dat Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland uitvoerde. Deze conclusies op papier worden binnenkort getest op een normaal gasnet op The Green Village in Delft, met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin.

Op maandag 1 oktober werd daarvoor de eerste schop in de grond gestoken en binnenkort vloeit het eerste waterstofgas erdoor. Het onderzoek van de pilot spitst zich toe op drie zaken: (1) het ontwikkelen van passende veiligheidsmaatregelen, (2) het ontwikkelen van standaarden, normen en keurmerken en (3) validatie in de praktijk (kennis en ervaring).

Experiment
In 2050 willen we niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze woningen. Alternatieven voor het aardgasnet in onze woningen en wijken – de bestaande bebouwde omgeving – zijn er: een volledig elektrisch net of een warmtenet. Een ander soort gas in het bestaande aardgasnetwerk behoort ook tot de opties en waterstofgas biedt perspectief. Volgens het onderzoek van Kiwa lijkt deze oplossing minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn. Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken, wordt het experiment in de waterstofstraat opgezet.

Potentie
Met dit initiatief willen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoek en innovatie aanjagen. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het op 1 juni jl. aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie, dat, naast door de netwerkbedrijven, ook door meerdere kennisinstellingen is ondertekend waaronder TU Delft. De netwerkbedrijven zien de potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Mede daarom is het van belang verder onderzoek te doen naar de inzet van waterstofgas in de gebouwde omgeving. 

Lees hier het volledige rapport Toekomstbestendige gasdistributienetten

 

NIEUWSBRIEF