The Green Village en De Bouwcampus zetten Community of Practice op

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

  • duurzaam-bouwen

The Green Village en De Bouwcampus zetten Community of Practice op

Voor het versnellen van aardgasloze en circulaire woningbouwrenovatie in het sociale huurdomein initieerde De Bouwcampus in 2019 een landelijk samenwerkingsprogramma; een collectief van samenwerkende innovatiehubs. De deelnemende partners organiseren elk vanuit hun eigen perspectief, expertise en regionale netwerken een lerende gemeenschap; de Community of Practice (CoP). Het doel is om een innovatielandschap te creëren waarin het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden, in beginsel gericht op de renovatieopgave van de sociale woningbouw. The Green Village is onlangs toegetreden tot dit netwerk en trekt hierin samen met De Bouwcampus op om een CoP op te zetten in de regio Den Haag.

Landelijk innovatienetwerk
Naast The Green Village zijn dit in willekeurige volgorde de andere deelnemende partners, verspreid over het land: Pioneering, SPARK Makers Zone, BuildinG, 3D Makers Zone/BouwLab R&Do, iCircle en de Utrechtse Renovatieversneller. Deze hubs zorgen ervoor dat de regio’s waarin zij opereren aansluiting vinden op diverse thema’s, en met name op woningrenovatie. Op die manier wordt gezorgd voor bottom-up innovatie en opschaling vanuit de betreffende regio’s met coördinatie van De Bouwcampus.

Het doel: ‘standaardiseren van aardgasloos en circulair renoveren’
Atto Harsta, transitiemanager De Bouwcampus: “We zorgen ervoor dat kennis, ervaring en netwerken breed en transparant worden gedeeld rondom het thema CO2-neutrale woningrenovatie, maar ook rondom andere thema’s; we stimuleren hierin integraliteit. We zien dat deelnemers van de regionale CoP’s (minstens vijf partijen per CoP) van elkaars resultaten leren en dat zij vervolgprojecten opstarten waarin de inzichten zijn verwerkt. Deze lessons learned over en weer leiden tot meer snelheid. Ofwel: opschaling en versnelling. Samen geven we een aanzienlijke impuls aan het standaardiseren van het aardgasloos en circulair renoveren van sociale huurwoningen.”

Nieuw op te starten Community of Practice
The Green Village zal, met ondersteuning vanuit de Bouwcampus een CoP opstarten om ook in de regio Rotterdam – Den Haag kennis en ervaring, bijvoorbeeld rondom innovatie te delen tussen woningbouwcoöperaties en hun ketenpartners. Op die manier kan de bestaande gebouwvoorraad sneller en goedkoper worden verduurzaamd. De rol van The Green Village ligt bij het ontwikkelen en laten functioneren van de CoP. Naast het testen, bouwen en onderzoeken van duurzame innovaties fungeert de proeftuin ook als ontmoetingsplek voor de uiteenlopende betrokken partijen. Door bijeenkomsten te organiseren krijgen leden de kans om aan de hand van sessies kennis en ervaring breder te delen.

‘Zo gaan processen op gang komen, voorbij pilots’
Pieter van Schaik, projectmanager duurzaam bouwen & renoveren bij The Green Village: “Het is onze missie ervoor te zorgen dat duurzaamheid in de bouwwereld wordt aangejaagd. Wij geven innovatie een podium en zien het als een geweldige kans om de handen ineen te slaan met woningbouwcoöperaties zodat we het samen verder kunnen brengen en innovaties kunnen opschalen. We kunnen en moeten van elkaar leren om die stappen te maken. Als onder meer woningcorporaties aansluiten bij de CoP die we met De Bouwcampus op gaan zetten, helpt dat enorm. Temeer vanwege het volume (aan woningen). Zo kunnen we verduurzaming echt een duw in de rug geven. Dankzij de coördinerende rol van De Bouwcampus en ervaringen van andere hubs is het nog gemakkelijker te worden om kennis te delen en samen te werken. Op langere termijn helpt het om processen echt op gang te brengen, voorbij de pilots.”

Neem contact met ons op en doe mee!
Partijen die interesse hebben om mee te doen in deze nieuwe CoP in Zuid-Holland of in een van de andere CoP’s van de andere innovatiehubs verspreid over het land, zijn welkom. De hele keten is van harte uitgenodigd, van bouwers en installateurs tot leveranciers en corporaties, om gezamenlijk en versneld de opschalingsfase te realiseren: op weg naar concrete CO2-neutrale en realistische oplossingen voor de woningbouw. Heb je interesse in deze Community of Practice? Neem contact op met Pieter van Schaik (p.vanschaik@thegreenvillage.org). Wil je meer weten of aansluiting bij het landelijk innovatienetwerk, neem dan contact op met Atto Harsta (atto.harsta@debouwcampus.nl).

NIEUWSBRIEF