Proeftuin KlimaatKwartier officieel geopend

Samenwerking TU Delft en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van start

  • klimaatadaptief

Proeftuin KlimaatKwartier officieel geopend

Het voorjaar 2022 hoort nu al bij de 5% droogste jaren sinds we zijn begonnen met meten. Het is duidelijk: we krijgen in Nederland steeds meer last van hittestress, droogte, maar ook wateroverlast. Hoe houden we onze woningen, kantoren en andere gebouwen veilig en comfortabel? Het klimaat verandert en vraagt om verandering op elk schaalniveau, dus ook in de bouw. In het meest recente IPCC rapport is er voor het eerst een apart hoofdstuk opgenomen over de noodzaak van innovatie. Maar welke innovaties zijn nodig voor de bestaande bouw? Hoe kunnen we onze nieuwbouw klimaatadaptief ontwerpen? Om deze vragen te beantwoorden is vandaag het KlimaatKwartier officieel geopend: een proeftuin van de TU Delft en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om innovaties op het gebied van klimaatadaptieve gebouwen te versnellen. Vanmorgen heeft Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek gebracht om kennis te maken met de proeftuin en een aantal innovaties.

Innoveren in en op het gebouw
Er zijn recent al tien innovatieve experimenten en onderzoeken van start gegaan die potentiële oplossingen en kennis bieden om klimaatadaptieve gebouwen te realiseren. Wetenschappers van de TU Delft testen bijvoorbeeld hoe electrochroom glas als slimme zonwering ingezet kan worden om de temperatuur en daarmee het comfort binnen gebouwen te bevorderen. Een tweede innovatie kleurt de woningen groen met mosgevels; een bioreceptief betonproduct waarbij de natuur de mogelijkheid krijgt om zich op gevels en andere verticale oppervlakken te vestigen. Ook op het kantoordak van The Green Village zijn innovaties te vinden. Zo is deze deels bedekt met reflecterende witte tegels die als puzzelstukjes in elkaar klikken en voorkomen dat het dak opwarmt. Deze eerste tien projecten vormen het startschot voor de nieuwe proeftuin waar ondernemers en onderzoekers de ruimte krijgen hun innovaties te komen testen en verbeteren.

Startschot klimaatadaptatie op gebouwniveau
Na het succes van de proeftuinen WaterStraat en het HittePlein – waar innovaties worden getest om straten en wijken beter bestand te maken tegen extreme neerslag, hittestress en droogte – vormt het KlimaatKwartier een mooie aanvulling met een focus op gebouwniveau. Vandaag is het KlimaatKwartier officieel geopend en bracht Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek onder begeleiding van TU Delft Rector Magnificus Tim van der Hagen en directeur van The Green Village Marjan Kreijns. Op deze zomerse dag, gedurende een exceptioneel droge periode, hebben ruim 200 bezoekers kennis gemaakt met de eerste ondernemers en onderzoekers en hun innovaties. Als ambassadeur voor weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag, was Helga van Leur de ideale dagvoorzitter. Met twee paneldiscussies over hoe we het binnenklimaat comfortabel houden en uitdagingen om bestaande en toekomstige woningen tegen weersextremen te bewapenen werden belangrijke vraagstukken aan het licht gebracht. Ook gaf hoogleraar Climate Design en Sustainability Andy van den Dobbelsteen een keynote over de urgentie over klimaatverandering en hoe de TU Delft daar kennis over vergaart.  Spoken word artiest Elten Kiene sloot het evenement af met inspirerende en activerende woorden: “als we wat de meer de focus leggen op goede voorbeelden van hoe anders mogelijk, komen wij – en de volgende generatie – vanzelf daar waar we voor ogen hebben.”

Meer samenwerking, meer klimaatadaptatie
Directeur van The Green Village Marjan Kreijns spreekt van een bijzondere dag: “Fantastisch om na zo’n lange tijd weer zoveel mensen vanuit alle hoeken bij elkaar te zien. Innovatieve ondernemers, overheidsinstanties, de wetenschap, woningbouwcorporaties, alle relevante partijen die we nodig hebben om Nederlandse gebouwen klimaatadaptiever te maken. Het laat duidelijk het belang van verandering zien. Om dit probleem goed aan te pakken hebben we iedereen nodig. Ik nodig iedereen van harte uit om snel terug te komen, om nieuwe experimenten op te starten of om juist de resultaten toe te passen. Een proeftuin is pas een succes als de innovaties worden opgeschaald naar de openbare ruimte. Laat vandaag het startschot zijn voor meer samenwerking, meer klimaatadaptatie en meer innovatie!”

KlimaatKwartier
In het KlimaatKwartier werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen om gebouwen in Nederland klimaatadaptief te maken. Deze proeftuin biedt een plek voor dialoog en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de gevolgen van klimaatverandering voor gebouwen tegen te gaan; zowel binnen als buiten, zowel in ontwerp als constructie. Samen ontwikkelen we bouwstenen voor de klimaatadaptieve buurt. KlimaatKwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van RVO.

NIEUWSBRIEF