Waterschot

Mobiele waterkeringen

  • klimaatadaptief

Nederlandse straten, woningen, garages, tuinen en kelders stromen steeds vaker vol met water en de vraag naar snel en efficiënt wateroverlast weren neemt toe.

Het Waterschot is een mobiele zelf-verankerende waterkering voor water tot een hoogte van 50 of 100 cm. Het Waterschot is licht en kan daardoor snel worden klaargezet om gebouwen te beschermen of om wegen open te houden. Deze tijdelijke waterkering is vooral goed inzetbaar op een vlakke ondergrond.

Waterschot B.V. test op Flood Proof Holland verschillende faalmechanismen van deze innovatieve kering en worden er onder andere proeven gedaan met overtopping, belasting en wordt er door teams geoefend met het plaatsen van de kering.

NIEUWSBRIEF