SolidGreen

Klimaatadaptief parkeren met SolidGreen

  • klimaatadaptief

Door de gevolgen van klimaatverandering regent het steeds vaker en ervaren we langere perioden van droogte. In steden is de ondergrond vaak verhard en is er weinig groen aanwezig. Dit levert grote problemen op zoals wateroverlast of hittestress. Het regenwater kan namelijk niet makkelijk wegstromen of infiltreren in de bodem. Tegelijkertijd veroorzaakt droogte in de zomer snelle vermindering van de watervoorraad en degradatie van het aanwezige groen. De klimaatadaptieve oplossing SolidGreen zorgt ervoor dat de ondergrond en verharding beter op elkaar zijn afgestemd.

SolidGreen is klimaatadaptieve parkeer- en terreinverharding die bijdraagt aan vergroening, waterinfiltratie en bewustwording van de behoefte aan groen. SolidGreen is een systeemoplossing waarin substraten en bodemopbouw gecombineerd is met de verharding van SoliDrain. De bodemopbouw zorgt ervoor dat regenwater beter wordt opgevangen en opgeslagen, dit komt door de openruimtes in de sub bestrating. Vervolgens infiltreert het water langzaam in de bodem en voedt het groen in de SoliDrain verharding.

Op de WaterStraat, onderdeel van The Green Village, is de SolidGreen aangelegd als parkeerplek. Hierbij zijn twee verschillende type SoliDrain verharding aangebracht op de bodemopbouw. Het doel is om te onderzoeken hoe het water infiltreert in de parkeerplek en wat voor wateropslag capaciteit deze bezit. Ook wordt er gekeken naar de groei van de zadenmix gebruikt voor het groen in de verschillende type SoliDrain verharding. Daarnaast wordt gemonitord welk effect van het bodempakket heeft op de biodiversiteit in de ondergrond. De beestjes zorgen ten slotte voor een gezonde bodem!

SolidGreen is een samenwerking van Swaans Infra en Den Ouden Groep. Samen bundelen zij hun kennis en krachten op het gebied van groen parkeren.

NIEUWSBRIEF