TussenWater

Nieuwe voorziening voor hergebruik van water

  • klimaatadaptief

Hergebruik van water is in Nederland nog geen gemeengoed. Hemelwater opvangen wordt nog niet op grote schaal gedaan en water binnenshuis vrijwel niet hergebruikt. Vaak is drinkwater uit een oude sportfles of waarin een ei is gekookt nog goed om opnieuw te gebruiken. Het zit echter nog niet in ons systeem. Andere reststromen als papier, glas en batterijen worden wel apart gehouden voor hergebruik.

WaterLeider biedt zowel een praktische oplossing als een aanzet tot een veranderende mindset. De regenton ving al hemelwater via het plantdeel en de regenpijp. De trechter maakt het geschikt voor restwater uit de keuken. Dit zorgt voor een extra wateraanvoer in tijden van droogte.

Onderdeel van de test is om te kijken of en hoelang mensen bereid zijn restwater te bewaren en de moeite nemen om die in de ton te verzamelen. Dit gecombineerd met een vragenlijst is onderdeel van een onderzoek waarvan de uitkomst wordt gedeeld. Een typische WaterLeider manier om de aandacht voor een oplossing van een probleem te genereren met een activiteit of object.

WaterLeider test op de WaterStraat in een omgeving die gelijk is aan de realiteit. Een groot voordeel is dat er ook bewoners daadwerkelijk meewerken door het uitvoeren van deze test in de praktijk. Op het terrein van The Green Village krijg je bovendien goede feedback van bezoekers en andere ondernemers.

NIEUWSBRIEF