SoloClim

Gebouwen als koelmachine

  • klimaatadaptief

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hittegolven. Vooral in de steden krijgen we te maken met het ‘urban heat island’ effect. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van innovatieve koeloplossingen op waterbasis om piektemperaturen te verlagen.

Het ontwerp kan in de gevel van een gebouw worden geïntegreerd; het is als het ware een openluchtairco voor bijvoorbeeld een plein. Dit voorkomt hittestress in de omgeving en vormt als het ware een soort stedelijke oase. De “downdraft-evaporative-windcatcher” (DEW) Cooling Façade is ontworpen als een op zichzelf staand modulair systeem, geïnstalleerd op een gevel van een gebouw als een tweede huid.

Op The Green Village kan SoloClim gemakkelijk een eerste prototype bouwen, testen en vervolgens daarop doorontwikkelen. Dit unieke prototype test het effect op verschillende microklimatologische parameters op lokale schaal. Denk aan luchttemperatuur (Ta), relatieve vochtigheid (RH), windsnelheid (ws) en de gemiddelde stralingstemperatuur (MRT) in de nabije omgeving. Bovendien is de input van het netwerk rondom The Green Village erg waardevol.

Het DEW Cooling Facade-systeem is een innovatief systeem dat gebruikmaakt van adiabatische (ofwel verdampings-) koeling om een comfortabele en koele omgeving te bieden voor leefomgevingen. Het systeem bestaat uit een modulair ontwerp dat zich uitstrekt van de gevel van het gebouw tot op ooghoogte van de voetganger. Binnen het systeem is een koelschacht geïnstalleerd en uitgerust met een waternevelsysteem; wanneer verdamping optreedt, wordt de lucht binnenin kouder en versnelt naar beneden. Dit gebeurt omdat het verdampingsproces warmte uit de lucht opneemt en de luchttemperatuur in het systeem verlaagt. Adiabatische koeling maakt gebruik van de thermodynamische eigenschappen van water om effectieve koeling te bereiken zonder extra energiebronnen, waardoor het een ecologisch onschadelijke en energiezuinige methode is. Een windvanger bovenaan de gevel kan helpen de windsnelheid verder te verhogen. De koelere lucht wordt vervolgens door de koelschacht geleid en gedistribueerd naar recreatiegebieden waar mensen kunnen genieten van het verkoelende effect van dit prototype.

NIEUWSBRIEF