SoloClim

Gebouwen als koelmachine

  • klimaatadaptief

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hittegolven. Vooral in de steden krijgen we te maken met het ‘urban heat island’ effect. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van innovatieve koeloplossingen op waterbasis om piektemperaturen te verlagen.

Het ontwerp kan in de gevel van een gebouw worden geïntegreerd; het is als het ware een openluchtairco voor bijvoorbeeld een plein. Dit voorkomt hittestress in de omgeving en vormt als het ware een soort stedelijke oase. De “downdraft-evaporative-windcatcher” (DEW) Cooling Façade is ontworpen als een op zichzelf staand modulair systeem, geïnstalleerd op een gevel van een gebouw als een tweede huid.

Op The Green Village kan SoloClim gemakkelijk een eerste prototype bouwen, testen en vervolgens daarop doorontwikkelen. Dit unieke prototype test het effect op verschillende microklimatologische parameters op lokale schaal. Denk aan luchttemperatuur (Ta), relatieve vochtigheid (RH), windsnelheid (ws) en de gemiddelde stralingstemperatuur (MRT) in de nabije omgeving. Bovendien is de input van het netwerk rondom The Green Village erg waardevol.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF