Rainmate®

Groen doen, was nog nooit zo koel

  • klimaatadaptief

De impact van klimaatverandering is groot voor steden over de hele wereld. Extremere neerslag in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid leidt steeds vaker tot problemen met de afvoer van afstromend regenwater. Gevels en daken warmen bij hogere temperaturen sneller op, en houden deze warmte langer vast, waardoor ze het ‘Urban Heat Island’ versterken.

Rainmate® maakt slimme waterbuffering in de gevelzone mogelijk. Met innovatieve watertechniek van Blue Innovations wordt afstromend regenwater geheel passief verticaal verdeeld, waarmee een gelijkmatige opslag in reservoirs op balkons of aan gevels mogelijk wordt. Het regenwater kan vervolgens worden gebruikt voor groen, wat verkoeling biedt en hittestress vermindert.

Eind 2021 werd John van de Wetering runner up bij de 50-literhuis ondernemers challenge van VPdelta+, The Green Village, Arcadis en Dunea. In het KlimaatKwartier test Blue Innovations de passieve watertechniek in een omgeving met een variatie aan waterafvoeren. De watertechniek wordt in combinatie met het levende groen onderzocht, oftewel de water/groen balans op gebouwniveau. Daarnaast wordt er gekeken naar een mogelijke synergie van de Rainmate® met andere innovaties. Per 2023 wordt op The Green Village een opstelling getest waarbij Rainmate® wordt toegepast bij de passieve groene gevel van Weverling.

NIEUWSBRIEF