Nurtio Outdoor

Slim onderhoud van stedelijk groen

  • klimaatadaptief

Onze steden worden gelukkig steeds groener en dragen zo bij aan waterberging, het tegengaan van hittestress en het verbeteren van de luchtkwaliteit en biodiversiteit. Al dit groen heeft onderhoud nodig om uitdroging te voorkomen, efficiënter met water om te gaan en te voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Met dat in gedachten lanceert Nurtio Technologies, de Delftse startup gespecialiseerd in slim plantonderhoud, een nieuw product: Nurtio Outdoor. Nurtio Outdoor is een sensor-gebaseerde technologie voor het op afstand monitoren van de groene daken en groene gevels. Het is zo ontworpen dat al het groen langer meegaat, het onderhoud efficiënter wordt uitgevoerd en aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan.

The Green Village is een lanceerplatform en een geweldige testlocatie voor dit product geworden, waarmee het bedrijf de gewenste functionaliteit en fysieke eigenschappen van de sensoren kan onderzoeken. Daarnaast helpt dit project Nurtio bij het verkennen van de mogelijke samenwerkingsverbanden voor de verdere opschaling van de Nurtio Outdoor in Nederland en daarbuiten.

NIEUWSBRIEF