Exergy Storage

Duurzame batterij voor gebruik in gebouwen

  • energiesysteem

De vraag naar energieopslagsystemen neemt toe. We willen op elk moment van de dag beschikking hebben over duurzaam opgewekte energie. Daarnaast gebruiken we vaak op dezelfde tijden veel elektriciteit, waardoor het net overbelast raakt. Een thuisbatterij kan deze enorme vraag helpen opvangen en overbelasting van het net voorkomen.

Tech startup Exergy Storage ontwikkelt, in samenwerking met kennispartners en industriële partijen, een nieuwe duurzame batterijtechnologie. Deze batterij maakt gebruik van veelvoorkomende en goedkope grondstoffen, zoals steenzout, (gerecycled) aluminium en ijzer. Dit zijn niet brandbare chemicaliën, waardoor de batterij veilig kan worden gebruikt in tegenstelling tot  de veelal gebruikte lithium-batterij. Deze kan vlamvatten en giftige gassen uitstoten, waardoor zo’n type batterij een  risico vormt voor de gezondheid, met name bij toepassing in de bebouwde omgeving.

Op The Green Village test Exergy Storage een prototype thuisbatterij. Dit is een belangrijke stap om potentiële klanten en fabricagepartners te demonstreren dat de technologie intrinsiek veilig is en volgens verwachting functioneert. Gedurende een jaar zal de batterij onder verschillende omstandigheden worden geladen en ontladen.

Door het gebruik van goedkope grondstoffen, biedt deze nieuwe technologie uitzicht op zeer lage kosten en dat past binnen de ambitie van Exergy Storage. Zij streeft ernaar een duurzame batterij te ontwikkelen waarbij de kostprijs in grootschalige productie zover omlaag kan worden gebracht tot enkele centen per opgeslagen kWh. Belangrijke stappen om dit voor elkaar te krijgen zijn de verdere technische ontwikkeling van de technologie, het geschikt maken voor seriematige fabricage en opschaling. Daarvoor werken ze samen met partners waaronder zoutbedrijf Nobian (voorheen AkzoNobel).

 De Exergy batterij leent zich goed voor o.a. de volgende marktsegmenten:

  • Residentiële markt (thuis- en wijkbatterijen).
  • Zon- en windparken en industrieparken.
  • Off-grid, telecom, defensie en de bouw (ter vervanging van dieselaggregaten).

Over Exergy Storage
Exergy Storage heeft een ontwikkelinglabotorium in Arnhem op het IPKW. De batterijcellen zijn op labschaal ontwikkeld en gedemonstreerd. Exergy heeft vervolgens de cellen opgeschaald en nu wordt de stap gemaakt om de technologie te demonsteren in de vorm van een prototype batterij. Parallel  wordt seriematige fabricage en assemblage in samenwerking met productiepartners voorbereid.

 

 

NIEUWSBRIEF