Briesje

Luchtcirculatie creëren met maaibeleid

  • klimaatadaptief

Door het veranderende klimaat wordt het weer steeds extremer. Onze zomers worden langer en heter en we krijgen meer te maken met hittestress. Daarom is het van belang om steden beter in te richten voor deze weersextremen. Hiervoor zijn maatregelen nodig voor een verkoelend effect.

Planten verdampen water en houden, vergeleken met verharding, het oppervlak koel. Daarnaast creëren ze een luchtcirculatie over het plein. Dit effect vermindert de gevoelstemperatuur en hittestress. Ook is een gesloten vegetatielaag positief voor het bodemleven en de bodemkwaliteit.

Op het HittePlein wordt onderzocht wat het effect is van maaibeleid op het lokale microklimaat. Hierbij kijken we naar effecten op de temperatuur, onder- en bovengrondse biodiversiteit en infiltratie- en retentiecapaciteit. Twee substraattypes worden vergeleken: een daktuinsubstraat en lokale zandgrond.

NIEUWSBRIEF