FLEXINet

Flexibiliteit voor het net met hybride opslagsystemen

  • energiesysteem

Nederland zit midden in een energietransitie, waarbij we van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie gaan. Wetgeving uit 2018 verbiedt nu al de installatie van gasaansluitingen in nieuwbouwwijken, waardoor projectontwikkelaars worden aangemoedigd om duurzame oplossingen te implementeren voor het verwarmen van nieuwe huizen.

Ook mobiliteit ondergaat een snelle transformatie. Vanaf 2030 mogen enkel emissievrije voertuigen nieuw verkocht worden. Deze ontwikkelingen vormen een uitdaging voor ons elektriciteitsnet. Het FLEXINet-consortium zet zich in om ernstige problemen in de toekomst op wijkniveau te voorkomen.

Het FLEXINet-consortium bestaat uit wetenschappelijke instituten, bedrijven en een energiecoöperatie. Tussen 2021 en 2025 ontwikkelen en testen zij hybride energieopslagsystemen, die zowel warmte als elektriciteit kunnen opslaan. Het doel van FLEXINet is een systeem dat de energietransitie versnelt. De missie is een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen door verschillende technieken slim te combineren.

Testen op The Green Village
Op The Green Village worden de nieuwe innovaties getest. Ook kijken we naar de samenhang tussen de opslag van warmte en elektriciteit. Ons fieldlab biedt een bewoonde omgeving, waar verschillende partijen samenwerken aan het bouwen van innovatieve oplossingen in een levensechte setting. Op The Green Village testen we:

  • Een elektrische zeezoutbatterij (Dr Ten)
  • Een ondergrondse elektrische Lithium-batterij aangesloten op DC/DC omvormer voor zowel zonnepanelen als de elektrische auto (Heliox & PRE)
  • Een elektrische thuisbatterij met een slimme levensduur verlengende algoritme (Recoy)
  • Een elektrische thuisbatterij van gerecycleerde batterijen van hybride auto’s (DC Opportunities)
  • Een ondergrondse thermische buffer (Borg)

Energy Management System
Binnen FLEXINet worden apparaten aangesloten op het Energy Management System (EMS). Slimme algoritmes van het EMS bepalen of een huis elektriciteit opslaat in de thuisbatterij of omzet in warmte voor opslag in een thermische buffer. Het EMS communiceert vervolgens met een overkoepelend energiebeheersysteem om te bepalen of het lokale energieverbruik (en de daarmee samenhangende kosten) kan worden gereduceerd. Ook beoordeelt het EMS of lokale netcongestieproblemen kunnen worden geminimaliseerd, of zelfs voorkomen kunnen worden. Dit is een belangrijke stap in de richting van gedecentraliseerde (semi-)autonome energiesystemen, die we in de toekomst nodig hebben om de energietransitie succesvol te maken.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF