NWO doet inspiratie op bij TU Delft fieldlabs

Een bezoek aan windenergie en landbeschermingsprojecten op The Green Village

NWO doet inspiratie op bij TU Delft fieldlabs

Ruim 50 communicatiemedewerkers van NWO bezochten vorige week verschillende fieldlabs op de TU Delft, waaronder The Green Village. De middag stond in het teken van onderzoek en innovatie, maar was ook bedoeld om inspiratie op te doen voor communicatie.

In een plenair programma op The Green Village lichtte professor Axelle Viré (hoogleraar Floating Wind Energy) het recent gehonoreerde NWO-project ‘HybridLabs’ toe. Een project waarin ook het gebruik van proeftuinen een belangrijke rol gaat spelen.

De NWO-delegatie kreeg een rondleiding over onze proeftuin, waarbij de vele innovaties en lopende onderzoeken aan bod kwamen. De unieke onderzoeksinfrastructuur die in deze onderzoeken een belangrijke rol speelt, werd mooi geïllustreerd door assistant professor Stephan de Roode van het NWO Ruisdael Observatorium project.

De volgende stop was een andere belangrijke proeftuin van de TU Delft: Flood Proof Holland. Daar werd de delegatie ontvangen door professor Bas Jonkman (hoogleraar Waterbouw). Hij lichtte het NWO Perspectief-project ‘Future Flood Risk Management Technologies (Future FRM Tech)’ toe. Hierin wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar slimme oplossingen om kustgebieden en rivieren nu en in de toekomst veiliger te maken. Binnen dit project zal Flood Proof Holland een belangrijke plek innemen als testomgeving en voor kennisdeling met alle betrokkenen. Verschillende onderzoekers binnen NWO-projecten vertelden over hun onderzoek en experimenten. Dr. Joost Pol presenteerde zijn onderzoek naar de veiligheidsbeoordeling van dijken. Dit was onderdeel van het eerdere NWO Perspectief AllRisk programma.

Het was een geslaagd bezoek waarin door NWO veel inspiratie is opgedaan voor nieuwe communicatie. De TU Delft kon hiermee een mooie inkijk geven in haar onderzoeksactiviteiten en de rol van proeftuinen hierin.

NIEUWSBRIEF