Nieuwe innovaties: mei

Deze innovaties zijn nieuw op The Green Village

  • duurzaam-bouwen
  • energiesysteem
  • klimaatadaptief

4 juni 2024

Plaatmateriaal van Japanse duizendknoop

De Japanse Duizendknoop wordt door velen als horrorplant gezien. Zij staat bekend om haar snelle groei en het vermogen om enorm te overwoekeren en zelfs door beton te groeien, wat leidt tot aanzienlijke economische en ecologische schade.

Why Knot Design heeft deze uitdaging aangegrepen om een innovatieve oplossing te vinden: het transformeren van de Japanse Duizendknoop in een waardevol, duurzaam materiaal.

Dimeta

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten ook dunbevolkte plattelandsgebieden deel uitmaken van de energietransitie. Ruim 137 miljoen Europeanen wonen en werken in landelijke, afgelegen gebieden die niet zijn aangesloten op het hoofdgasnet.

Dimeta test in ons fieldlab hoe een mengsel van DME/LPG kan worden gebruikt om woningen in afgelegen gebieden van warmte te voorzien zonder aanpassing van bestaande apparaten. Dit draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot.

Bijenkasteel

De wilde bij heeft het zwaar door het verdwijnen van steeds meer groen, voedselbronnen en nestelgelegenheden. Dit is ook een probleem voor ons mensen. Maar liefst 80% van onze voedselgewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving

De ondernemers van BeeGrateful ontwikkelden het Bijenkasteel: een ondergronds huis voor deze bestuivers. Door nestgelegenheden te bieden wil Beegrateful bestuivingsvriendelijke omgevingen in de stad creëren om zo de biodiversiteit te vergroten.

AmberFlow

Door de grote en instabiele groei van duurzame energie is het netwerk op piekmomenten vaak ernstig overbelast. Grote energieslurpers op het juiste moment automatisch aan- of uitzetten, kan een oplossing zijn tegen overbelasting.

Met de AmberFlow App automatiseren we duurzaam stroomgebruik tijdens piekmomenten, waarmee we het net stabiliseren. Dit levert consumenten geldbesparing en meer gebruik van duurzame energie op.

BELL

Toegang tot schoon water en de gerelateerde energie-, milieu- en economische kosten vormen een van de grootste uitdagingen voor de samenleving. Verwacht wordt dat de wereldwijde vraag naar water in 2030 groter zal zijn dan het duurzame wateraanbod.

Het BELL ‘water-mining’-project wil verschillende problemen aanpakken door middel van het omzetten van zout water naar zoet water, waarbij het zout niet langer als afvalproduct wordt zien maar als grondstof wordt hergebruikt.

NIEUWSBRIEF