Bijenkasteel

Ondergrondse nestgelegenheden voor bijen

  • duurzaam-bouwen

Door het verdwijnen van steeds meer groen, voedselbronnen en nestelgelegenheden, heeft de wilde bij het zwaar. De populatie van deze bestuiver gaat steeds verder achteruit. Niet alleen de wilde bij komt hierdoor in de problemen, maar ook wij mensen. Maar liefst 80% van onze voedselgewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving! Zo’n 250 van de 360 inheemse soorten nestelen zich ondergronds. De ondernemers van BeeGrateful ontwikkelden het Bijenkasteel: een ondergronds huis voor deze bestuivers. Zo helpen zij hen een handje.

Een kasteel voor bijen
De steden zijn dicht bebouwd en er blijft weinig natuur over. Slecht nieuws voor de bijen, want zo’n 70% van de bijensoorten in Nederland nestelen zich in de grond. Het Bijenkasteel biedt onderdak aan deze bijensoorten. Door gebruik te maken van humusarm en leemhoudend zand, creëert BeeGrateful een biotoop waar de bijen ongestoord kunnen nestelen. Het Bijenkasteel heeft een maanvorm en is zo gebouwd dat de bijen tot 60cm diep zich kunnen vestigen. Rondom het Bijenkasteel zijn er voldoende voedselplanten, terwijl het binnenin vrij van begroeiing moet blijven. Op basis van eerdere testresultaten van het bijenhotel Streetlight Bee&Bee, ligt ook dit exemplaar op een plek op het zuiden met weinig wind.

Door nestgelegenheden te bieden wil Beegrateful bestuivingsvriendelijke omgevingen in de stad creëren om zo de biodiversiteit te vergroten. Deze nestgelegenheden zijn essentieel voor de voortplanting en het behoud van de wilde bijenpopulatie in Nederland.

Testen op The Green Village
Op The Green Village wordt het allereerste Bijenkasteel van BeeGrateful getest door de bezettingsgraad en de bijensoorten te monitoren. Dit is een grote uitdaging, omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of er bijen zich binnenin hebben genesteld (in tegenstelling tot het bijenhotel).

Daarnaast vindt BeeGrateful het belangrijk om meer bewustwording te creëren rondom de vele verschillende bijensoorten en de cruciale rol van deze bestuivers in de biodiversiteit en onze voedselketen. 2 op de 3 mensen weet namelijk niet het verschil tussen honingbijen en wilde bijen. Door het verhaal te vertellen hopen ze meer impact te kunnen maken. Ook meet BeeGrateful de bereidheid van klanten om een Bijenkasteel te implementeren en te behouden. De bezoekers van The Green Village spelen dus ook een belangrijke rol in het onderzoek!

Samenwerkingspartners
TU Delft , Gebroeders de Ronde

Meer informatie

Wil je meer over dit project weten? Neem dan contact op met Projectmanager Hannah Sorgedrager

Hannah Sorgedrager

Hannah Sorgedrager

Projectmanager klimaatadaptatie
NIEUWSBRIEF